Astma soorten

Astma, veel mensen zijn bekend met deze chronische longziekte. Wat veel mensen echter niet weten is dat er verschillende soorten astma bestaan. Zo heb je de niet allergische variant, de tegenovergestelde variant allergische astma, inspanningsastma en ernstig astma. In dit artikel bespreken we deze diverse soorten.

Inspanningsastma

De naam suggereert het al, bij deze soort kan heftige benauwdheid optreden wanneer je lichte tot zware inspanningen verricht. Deze benauwdheid komt in de meeste gevallen opzetten wanneer mensen aan het sporten zijn en dan met name tijdens sporten waarbij intensief bewogen wordt. Het is daarom belangrijk dat je, voordat je een sport gaat beoefenen, eerst contact opneemt met je arts om te bespreken of je de sport überhaupt kunt beoefenen en zo ja, hoe je dat dan het beste kunt aanpakken en kunt opbouwen.

Niet allergische astma

Bij deze variant van de ziekte krijgen mensen klachten van prikkels die niet met een allergie te maken hebben. Voorbeelden van dergelijke prikkels zijn uitlaatgassen van bijvoorbeeld auto’s, parfumluchtjes en sterk ruikende schoonmaakmiddelen. Maar ook bepaalde soorten weersomstandigheden kunnen klachten vooroorzaken. Kou, regen en mist zijn hier voorbeelden van.

Ernstig astma

Zoals de naam al doet vermoeden is ernstig astma een zware ziekte. Het is dan ook goed dat deze vorm van de longziekte het minst voorkomt van alle soorten. De soort is namelijk niet alleen zwaar, maar ook nog eens lastig om onder controle te houden. Het gevolg hiervan is een breed scala aan klachten en regelmatige ziekenhuisbezoeken.

Allergische astma

Deze vorm van de longziekte komt vaak voor. Het komt erop neer dat op het moment dat je bepaalde stoffen inademt waarop je allergisch reageert er vrijwel direct benauwdheid optreedt. Voorbeelden van stoffen waarvoor je allergisch kunt zijn, zijn onder andere stuifmeel, huidschilfers van dieren (bijvoorbeeld van katten en honden) en huisstofmijt dat zich vaak in het tapijt in woningen prima thuis voelt.

Leven met astma

Er is geen standaard behandelplan voor het omgaan met astma, daarnaast is iedere patiënt uniek en dat maakt dat iedere persoon de ziekte op zijn eigen manier beleeft. Soms kan de ziekte ertoe leiden dat je van baan zult moeten wisselen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je in je beroep in contact komt met rook of met bepaalde dampen waarop je allergisch reageert.

Om het leven met astma te veraangenamen, zijn er diverse hulpmiddelen ontwikkeld. Twee voorbeelden hiervan zijn de NHG standaard astma en de uitvoering van een periodieke spirometrie waarin het functioneren van de longen wordt bepaald. Maar naast de hulpmiddelen en de medicijnen die op de markt verkrijgbaar zijn, is begrip vanuit de omgeving voor de astma van de patiënt erg belangrijk.

Leuk? post