Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Als werkgever hoop je natuurlijk nooit een bedrijfsongeval mee te maken. Door middel van veiligheidstrainingen wordt dit geprobeerd te voorkomen. Toch kan een ongeluk altijd in een klein hoekje zitten. Wat moet je doen wanneer dit toch voorkomt in jouw bedrijf ondanks dat er goede veiligheidsmaatregelen zijn getroffen?

Wat verstaan we onder een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt bij werkzaamheden of een gevolg van de werkzaamheden waarbij de werknemer gewond raakt. Om een boete te voorkomen van bijna 5000 euro is het belangrijk dat je een ongeval meldt bij de Arbeidsinspectie. Dit moet gedaan worden bij ongevallen waarbij iemand overlijdt, naar het ziekenhuis moet of wanneer er blijvend letsel overgehouden wordt.

Wanneer ben je aansprakelijk?

Wanneer er aangetoond kan worden dat er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om werknemers te beschermen op de werkvloer denkend aan gereedschappen, onderhoud en instructies ben je niet aansprakelijk. Echter zijn de genoemde veiligheidsmaatregelen niet compleet. Verder moet er ook toezicht gehouden worden op het naleven van de veiligheidsinstructies. Het betekend dan namelijk dat je zo veel mogelijk hebt gedaan om je werknemers te beschermen tegen mogelijke ongelukken.

Het is een bedrijfsongeval en nu?

Het is aan te raden om bij een ernstig ongeluk de Arbeidsinspectie in te lichten. De mogelijke boete die je dan krijgt kan namelijk aangevochten worden. Wanneer je een ongeval niet meldt is de inspectie niet zo flexibel. Wanneer je ze namelijk zonder melding een onderzoek gaan doen kan je behoorlijk de pineut zijn. Je moet een melding doen bij een ernstig ongeluk. Een ernstig ongeluk wordt gedefinieerd wanneer je opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Als een werknemer gewoon naar huis kan na behandeling is er vaak, niet altijd, spraken van geen ernstig ongeval. Wanneer de werknemer niet in staat is om te werken en dit duurt langer dan 3 werkdagen, dan moet dit wel gemeld worden. Vermeld dit in een personeelsdossier, zodat je dit alle tijden kunt laten zien bij een eventuele inspectie.

Wat wordt er gedaan bij een inspectie?

Bij een inspectie wordt er onderzoek gedaan. Wanneer de regels overtreden zijn op een lichte manier dan wordt er een rapport opgemaakt. Vanuit dit rapport kan er een boete opgelegd worden. Wanneer er een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling plaatsvind dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Mocht het een ernstig ongeval zijn kan het voorkomen dat er een strafzitting plaatsvind.

Om dit allemaal te voorkomen is het belangrijk dat je je personeel zo goed mogelijk inlicht en veiligheidstrainingen laat volgen.

 

Leuk? post