Wat doet de arbodienst en wat kunnen zij voor mij als medewerker betekenen?

Alle werkgevers zijn verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienstverlener. Meestal kiezen ze hierbij voor een arbodienst uit de buurt. Denk bijvoorbeeld aan Arbodienst Eindhoven. Deze wordt ingeschakeld op momenten van langdurig verzuim. Zij zijn een onafhankelijke partij die als tussenpersoon fungeren tussen de werkgever en de werknemer. Daarnaast hebben zij ook als taak om de werkgever te ondersteunen bij het bevorderen van de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. Hoewel de arbodienst dus vooral bekend staan om hun begeleiding bij daadwerkelijk verzuim, helpen ze ook bij de preventie ervan.

In dit artikel bespreken we de verschillende taken van de arbodienst en wat zij precies kunnen betekenen voor de werknemer.

Voorkomen van verzuim

Een van de belangrijkste taken van de arbodienst is het voorkomen van verzuim. Sommige situaties worden immers veroorzaakt door een onveilige werkplek. Bijvoorbeeld omdat medewerkers niet goed op de hoogte zijn van de veiligheidsregels of omdat er een minder prettige sfeer hangt op de werkvloer. Daarom zet de arbodienst zich ook in om extra voorlichting aan de werkgever te geven. Die tips kan hij vervolgens weer doorvoeren om een veiligere situatie op de werkvloer te creëren en zo vroegtijdig verzuim terug te dringen.

Dit heeft ook voor de medewerker veel positieve gevolgen. Zodra de werkgever actief aan de slag gaat met het preventiebeleid, zul je merken dat het op de werkplek ook veel prettiger wordt. Hierdoor zal het werk bijvoorbeeld minder belastend worden en merk je dat er beter naar feedback geluisterd wordt.

Let op: de arbodienst hoeft deze taken niet altijd zelf uit te voeren. In sommige gevallen wordt ook beroep gedaan op andere deskundigen.

Begeleiding bij verzuim

De bekendste taak van de arbodienst is toch wel de begeleiding die zij kunnen bieden bij langdurig verzuim. Als een medewerker langdurig ziek is, zal de arbodienst altijd ingeschakeld worden. Zij inventariseren wat de oorzaak is van het probleem en onderzoeken ook wat er mogelijk is om re-integratie mogelijk te maken.

Het is belangrijk om te weten dat de arboarts altijd vertrouwelijk met de informatie omgaat. Zij mogen deze informatie dus niet zonder jouw toestemming delen met je werkgever. Details worden dan ook niet gegeven. Wel wordt er informatie gedeeld over de mogelijke duur van het verzuim en hoe de werkgever kan helpen en ondersteunen bij het re-integreren.

Werkgevers zijn verplicht om een onafhankelijke arbodienst te kiezen

In theorie moet de arbodienst altijd onafhankelijk zijn. Toch is dit soms ook best lastig. Zeker gezien werkgevers de arbodienst inschakelen. Soms komt het dan ook voor dat de werkgever alsnog in staat is om druk uit te oefenen op de arboarts. Om dit te voorkomen is in de Arbowet vastgelegd dat bedrijven altijd voor een gecertificeerde arbodienst moeten kiezen. Deze partijen zijn gegarandeerd onafhankelijk. Je mag hier als werknemer dan ook gerust naar vragen, zodat je zeker weet dat er op de juiste manier voor jouw belangen wordt opgekomen en dat er geen onnodige druk vanuit het bedrijf wordt gevoerd.

5/5 - (1)

Plaats een reactie