Waarom leren werknemers niet door?

Steeds werknemers tonen hun onvrede als het gaat om de kwaliteit van het personeel. Daarnaast wordt het steeds lastig om ervoor te zorgen dat werknemers zich blijven ontwikkelen en gaan doorleren om hun huidige talenten nog beter te benutten. Springest en NIDAP onderzochten wat de belangrijkste redenen zijn waarom werknemers besluiten om geen opleidingen meer te volgen.

Waarom niet doorleren?

Uit onderzoek onder maar liefst 3.000 werknemer in heel Nederland die zich sinds de laatste twee jaar online oriënteerden op een opleiding blijkt dat:

  • 21% van de ondervraagde werknemers niet van plan is om op de korte termijn een opleiding te volgen.
  • 28% van de ondervraagde aangeeft geen tijd te hebben vanwege privézaken.
  • 16% van de overvraagde niet bereid is om de benodigde vrije tijd op te offeren voor de opleiding.
  • Tijdstekort de grootste reden is om geen opleiding naar de huidige baan te volgen.
  • Tijdstekort veroorzaakt door werkdruk de grootste reden is dat men geen vervolgopleiding wilt volgen.

Leren tijdens werktijd

9% van de ondervraagde werknemers geeft aan geen opleiding te willen volgen omdat deze niet tijdens werktijden gevolgd kan worden. Het kan dus een uitkomst zijn om een opleiding tijdens werktijden aan te bieden. Echter is dit niet het enige probleem waar werknemers tegenaan lopen. Zo geeft 25% van de werknemers aan dat ze niet doorleren omdat zij de opleiding niet zelf kunnen betalen. 13% van de werknemers is simpelweg niet bereid om de opleiding zelf te betalen en 10% geeft aan dat ze de opleiding te duur vinden. Dit maakt het opstellen van een opleidingsbudget een goede oplossing voor het gezamenlijke probleem.

Toch blijkt dat het opleidingsbudget in 40% van de gevallen onbenut blijft. Een goede communicatie over het beschikbare geldbedrag is dus van groot belang.

Welke opleiding sluit het beste aan?

17% van de ondervraagde werknemers geeft aan dat ze geen passende opleiding konden vinden. Met deze 17% is dit de nummer vier van de meest gehoorde redenen om geen vervolgopleiding te volgen. Het investeren van meer tijd in het POP van de werknemers en een betere communicatie omtrent de mogelijkheden en kansen als het gaat om opleidingen kunnen hier een passende oplossing voor vormen.

Naast deze 17% geeft 9% aan dat de huidige werkgever de opleiding niet zinvol genoeg vindt voor de organisatie. Maak dus duidelijk wanneer een opleiding wél zinvol is voor een bedrijf. Zo geef je de werknemers voldoende mogelijkheden om een goede en passende opleiding te kiezen.

Leuk? post