Nieuwe technieken van staalbewerkingsmachines

In de huidige wereld met al zijn technologische veranderingen is het bewerken van staal een bezigheid die al relatief lang meegaat. Toch staat de techniek van een staal bewerkingsmachine niet stil. Steeds weer vindt een nieuwe techniek zijn weg naar de staal bewerkingsmachine. De ontwikkeling is lang geleden begonnen, maar gaat nog steeds door.

De eerste stap

Sinds de komst van elektriciteit is de opmars van de verschillende methoden om staal te bewerken, drastisch veranderd. Niet alleen het aansturen van de diverse machines werd eenvoudiger, maar ook nieuwe technologieën zijn geïntroduceerd. Denk hierbij aan lassen op basis van stroom, lasersnijden en automatisering door aansturen van machinebewegingen.

Technologische doorbraak

De eerste voorzichtige stap richting bestuurde machines werd gezet door het toepassen van meetsystemen. Daaraan werd een elektrische aandrijving gekoppeld en een ‘intelligente’ besturing is gecreëerd. Deze technologische doorbraak is de basis geweest van de staal bewerkingsmachines zoals wij ze nu kennen. De voordelen van nauwkeurige meetsystemen zijn voornamelijk dat de maatvoering van producten nauwkeurig kon worden bepaald en dat je op basis van een exacte positionering een elektromotor kan aansturen om een beweging van de machine te corrigeren.

Computergestuurde machines

Op het moment dat de machinebewegingen konden worden aangestuurd door elektronica is in feite de koppeling met computers een logische vervolgstap geweest. De voordelen zijn inmiddels wel gebleken. Niet alleen de productiviteit is enorm toegenomen, maar ook de technologische mogelijkheden. In de wereld van metaalbewerkingsmachines zijn weinig productvormen die niet kunnen worden gemaakt. Uiteraard heeft het jaren van ontwikkeling nodig gehad om op het huidige technische niveau te komen.

Nieuwe techniek anno 2016

De technologische veranderingen die nu plaatsvinden zijn voornamelijk gestoeld op de ICT ontwikkelingen. Vrijwel iedere machine is te automatiseren door het gebruik van robotica. De koppeling met achterliggende systemen, zoals het programmeren, maar ook ERP systemen, zorgt ervoor dat de mogelijkheden steeds uitbreiden. Servicediensten kunnen in geval van een storing op afstand in de besturing kijken. De ERP systemen controleren de productiviteit, kostprijsberekeningen enzovoorts. De nauwkeurigheden en snelheden van de machines worden steeds efficiënter op elkaar afgestemd. 24/7 produceren is voor veel bedrijven in de metaalsector toegankelijker geworden door ‘manarm’ te produceren. Maar ook het ‘meerassig’ bewerken en machines die meerdere bewerkingen tegelijkertijd kunnen maken.

De genoemde zaken zijn slechts een indicatie van de mogelijkheden. De wereld van het bewerken van materialen zoals metalen en kunststoffen is niet alleen complex, maar ook overal in de Nederlandse industrie doorgedrongen. Het voordeel is dat er veel bedrijven zijn die je kunnen laten kennismaken met de mogelijkheden en technologieën.

Leuk? post