Aanwijsbeleid voor de elektrotechniek

In dit artikel wordt als eerste ingegaan op het begrip aanwijsbeleid. Daarna wordt uitgelegd wat het aanwijsbeleid is voor de elektrotechniek. Daarin wordt benoemd welke benoemingen en verantwoordelijkheden er in de elektrotechniek zijn en hoe personen daarin aangewezen moeten worden. De tekst in dit artikel is waardevol voor elke ondernemer in de elektrotechniek. Zowel voor ondernemers die nog niet bekend zijn met het begrip aanwijsbeleid, als voor ondernemers die al enige kennis hebben met aanwijsbeleid en dit misschien zelfs ook al een keer hebben gebruikt. Lees snel verder en ontdek alle ins en outs van het begrip aanwijsbeleid.

Het begrip aanwijsbeleid

Voor veel mensen klinkt het begrip aanwijsbeleid abstract, wellicht voor u ook. Het is dan ook geen makkelijk onderwerp, maar belangrijk is het wel. Kennis én het opstellen van een aanwijsbeleid is voor iedere ondernemer in de elektrotechniek essentieel. In de rest van de tekst wordt verder ingegaan op het begrip aanwijsbeleid. Zo wordt verteld waarom u een aanwijsbeleid dient op te stellen en welke inhoud deze heeft. Op die manier bent u goed op de hoogte en kunt u maatregelen treffen binnen uw bedrijf, om de werkzaamheden veilig te houden voor iedere werknemer op de werkvloer.

Aanwijsbeleid in de onderneming

Iedere ondernemer moet natuurlijk veel verantwoordelijkheden dragen. Over de onderneming, maar ook over zijn of haar werknemers. De ondernemer zorgt ervoor dat iedere werknemer in een veilige omgeving kan werken. Als er in uw bedrijf wordt gewerkt met grote en gevaarlijke installaties of machines, dan heeft u een aanwijsbeleid nodig. Dit wordt u dan opgelegd vanuit de Arbowetgeving. U dient er namelijk voor te zorgen dat de juiste werknemers de juiste installaties en machines bedienen. Zo voorkomt u bedrijfsongevallen op de werkvloer.

De inhoud van een aanwijsbeleid

Nu vraagt u zich zeker, na het lezen van bovenstaande tekst, af welke punten er in een aanwijsbeleid worden besproken. Wat is nou echt de inhoud van een aanwijsbeleid? Hier komt het verlossende antwoord: taakverdelingen en benoemingen.  In een aanwijsbeleid staat vast welke werknemer iets wel of niet mag doen. Hieruit volgt een taakverdeling. Er zijn hierin drie verschillende soorten benamingen. Deze zijn als volgt:

  • Voldoend Onderricht Persoon (VOP)
  • Vakbekwaam Persoon (VP)
  • Installatie- of werkverantwoordelijke (WV)

Het benoemen van personen in aanwijsbeleid

Bij de benoemingen van personen in het aanwijsbeleid dient goed te worden bekeken welke functies werknemers uitoefenen. Elke functie past bij één van bovengenoemde drie soorten benamingen. Laat u eventueel voorlichten door een professional op het gebied van aanwijsbeleid opstellen. Deze kan met u meekijken, zodat er een goed aanwijsbeleid voor in uw onderneming komt.

Leuk? post

Plaats een reactie