Financiering zorginstellingen, treasury biedt de uitkomst

Het is nog maar twee jaar geleden dat er een groot aantal zorgtaken is gedecentraliseerd naar de gemeenten. Naast deze grote hervorming hebben er zich nog veel meer processen afgespeeld in de zorg. Allerlei stelselwijzigingen in het zorgstelsel, hebben de financiële risico’s in deze sector flink doen toenemen. De financiering zorginstellingen is dus niet meer zo vanzelfsprekend zoals het al jaren is geweest. De continue stapeling van overheidsmaatregelen vragen van zorginstellingen een aanpassing in het businessplan.

 

Financiering zorginstellingen

Om de zorgkosten betaalbaar, toegankelijk en van hogere kwaliteit te houden zijn de grote stelselwijzingen de afgelopen jaren doorgevoerd. Nu de hervormingen hebben plaatsgevonden is het tijd om te evalueren en bij te sturen waar nodig. Op financieel gebied is met name bijsturen een belangrijk aandachtspunt. Door de stelselwijzigingen is namelijk de financiering zorginstellingen flink veranderd. Doordat risico’s zijn toegenomen en financiering vanuit partijen niet meer een vanzelfsprekendheid is, maar middels prestatienormen verkregen moeten worden, is treasury een oplossing.

 

Treasury

Helder en inzichtelijk waar de kansen, bedreigingen, sterke punten en de zwakten van de organisatie Dat is waar treasury jou in kan ondersteunen. Het nalopen van de jaarcijfers, relaties onderhouden met belangrijke investeerders en actie ondernemen op het juiste moment. Zo kan treasury jouw zorginstelling van dienst zijn. De financiering zorginstellingen is zeer ingewikkelde materie, waarbij het van belang is dat een gedegen partner met expertise zich hierop richt.

 

Thésor treasury

Ben jij op zoek naar een partner die jou perfect kan ondersteunen in de financiering zorginstellingen? Dan staat Thesor voor je klaar. Met meer dan twintig jaar opgebouwde kennis en ervaring in de financiële dienstverlening, zijn zij de beste partner die jij zoekt. Wil jij meer informatie over de diensten die Thesor biedt, of tips en adviezen over de financiering zorginstellingen van jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op of neem een kijkje op de website

De eisen aan een zorginstelling

Zorginstellingen die actief zijn in de langdurige zorg moeten voldoen aan een
paar eisen. Denk het regelen van de medezeggenschap voor cliënten, zorgplannen
ontwikkelen en een klachtenregeling hebben. Daarnaast moeten zorginstellingen
een toelating hebben als zij zorg willen leveren die vergoed wordt uit de
zorgverzekering en de AWBZ. Dit geldt dus voor alle zorginstellingen,
Zorginstelling ZuidZorg Stratum, Zorginstelling Rotterdam en ook Zorginstelling
Leeuwarden.

De eisen volgens de kwaliteitswet

Alle zorginstellingen moeten volgens de AWBZ voldoen aan de eisen uit de
Kwaliteitswet zorginstellingen. Dit zijn vooral:

  • Het zorgplan moet besproken worden cliënten;
  • De zorginstelling moet beschikken over een klachtenregeling;
  • Het medezeggenschap moet geregeld worden;
  • De geleverde zorg moet verantwoord zijn. Ze zorg moet dus van hoog niveau zijn en moet tijdig, doeltreffend en veilig zijn. De standaarden zijn per sector anders;
  • De verantwoording afleggen. Iedere zorgaanbieder moet per jaar voor 1 juli een verslag omtrent het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar in afgeven. Hierin staat bijvoorbeeld hoe cliënten bij de zorg betrokken zijn en hoe de klachten behandeld zijn.

Toelating zorginstelling

Een zorginstelling heeft altijd een toelating nodig wanneer zij zorg aan willen
bieden die wordt vergoed uit de AWBZ.

Bij deze aanvraag wordt getoetst of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. De
belangrijkste van deze eisen zijn de bereikbaarheid van acute zorg en het
functioneren van het bestuur.

Handelsregister

Een zorginstelling moet zich altijd inschrijven in het Handelsregister van de
KvK. Uit de praktijk blijkt dat zorginstellingen hun vestingen niet altijd
registreren. Daarom kan dit voortaan ook gewoon online. De overheid hoeft de
gegevens uit het Handelsregister niet meer bij de zorginstellingen op te vragen,
daarom wordt er zo gehamerd op de verplichting om te registeren.
Zorginstellingen moeten er zelf voor zorgen dat hun gegevens in het
Handelsregister kloppen en up-to-date zijn.

Registratie

Particuliere verpleeghuizen, verzorgwoningen en privéklinieken moeten zich
verplicht in het zorgregister registreren. Overige instellingen hoeven die niet
persé te doen. De IGZ beoordeelt aan de hand van een ingevulde vragenlijst of
een instelling aan de eisen voldoet.