Aanpassingen in huis

Je wilt het liefst zolang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Soms wordt dit echter wel lastig om te realiseren. Oudere mensen worden vaak slecht te been en hun evenwicht gaat achteruit. Het kan ook zijn dat je een handicap of beperking heeft. Het is logisch dat je koste wat kost in je vertrouwde omgeving wilt blijven leven. Hier staan immers al je persoonlijke spullen en heb je een lange tijd gewoond. Gelukkig kun je voldoende aanpassingen in je huis aanbrengen. Deze aanpassingen maken het net iets makkelijker om te leven. Zit je in een rolstoel? Dan is het wel zo handig dat alle drempels uit je huis verdwenen zijn. Zulke clasped-hands-541849_640kleine dingen kunnen al een groot verschil maken. Deze aanpassingen worden door de gemeente waar je in woont verzorgd. Je moet dit natuurlijk wel bij de gemeente aangeven. Huishoudelijke taken uitvoeren wordt dan ook steeds lastiger. Professionele hulp is dan zeker welkom. Dit wordt door verschillende instellingen aangeboden. Een solide en betrouwbare instelling is ZuidZorg.

 

Maatregelen

Veel ongevallen gebeuren gewoon thuis. Veel van deze ongevallen zijn gelukkig goed te voorkomen door middel van hulpmiddelen. Je kunt hierbij denken aan:

 • Trapleuningen, deze zorgen voor een betere grip. Deze trapleuningen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld niet te breed zijn. Het liefst moet er aan beide kanten van de trap een trapleuning komen.
 • Goede bekleding van de trap. Dit is om te voorkomen dat je uitglijdt of blijft haken achter de bekleding van de trap. Er moet bekleding komen die zorgt voor een goede grip.
 • Handgrepen in de badkamer en op het toilet. Zo kun jij je te allen tijde vasthouden en de handgrepen bieden tevens ondersteuning als je op wilt staan van het toilet.
 • Voldoende verlichting. Hier wordt vaak niet aan gedacht, maar goede verlichting kan veel ongevallen voorkomen.
 • Een rood alarmdraad. Mocht je gevallen zijn in de badkamer, toilet of andere ruimte, dan is er altijd een rood draad in de buurt waar je aan kunt trekken. Bij de verzorging gaat dan een alarm af en komen ze bij je langs om te kijken of alles goed gaat.
 • Traplift. Het kan zijn dat je nog wel kunt lopen, maar dat de trap te zwaar is om te beklimmen. Een traplift biedt dan een goede uitkomst.

 

Hulp aan huis

Naast de bovenstaande maatregelen is het ook mogelijk om hulp aan huis te krijgen. Je krijgt dan hulp bij het strijken, koken, boodschappen doen en andere huishoudelijke taken. Deze zorg verloopt via een zorginstelling. Er zijn erg veel instelling en je moet je goed laten informeren over de verschillende mogelijkheden die de instellingen aanbieden.

De beste zorg

Om zorg op de beste manier mogelijk te verlenen, moet de organisatie van de zorg zo goed mogelijk in elkaar zitten. De cliënt is koning. Alle zorg en dienstverlening staan in het teken van de cliënt. Bij de thuiszorg Eindhoven van Zuidzorg houdt dit in dat de zorgtaken zo min mogelijk van elkaar worden gescheiden. De focus ligt op verantwoorde zorg en men is flexibel omtrent dienstverlening.

Goede communicatie is belangrijk

De kwaliteit van de zorg wordt tot stand gebracht door middel van goed contact tussen cliënt en zorgverlener. Enkel door te bepalen wat het belangrijkst is voor een cliënt kan de zorgverlener de zorg verlenen die men nodig heeft. Om deze reden maken verzorgende op basis van de persoonlijke leefstijl van de cliënt een overeenkomst omtrent de zorgverlening.

Samenwerking met andere afdelingen

Samen met collega’s binnen een zorginstelling worden de afspraken per cliënt gemaakt. Dit geldt ook voor collega’s met een andere expertise, zoals fysiotherapeuten. Om de effectiviteit van de zorg zo goed mogelijk te maken, moeten alle betrokkenen op de hoogte zijn van de afspraken. Hier gaat natuurlijk tijd in zitten.

Wat doet een zorgverlener

Zorgverleners hebben veel verschillende taken. Je kunt deze taken in verschillende delen verdelen. De vijf bekendste rollen zijn:

 • Belangenbehartiger
 • Samenwerker
 • Bedenker van oplossingen
 • Beroepsbeoefenaar
 • Persoonlijk begeleider

Deze rollen worden opgenomen door verpleegkundigen. Echter nemen zij niet dezelfde verantwoordelijkheid, hier worden namelijk afspraken over gemaakt. Het moet duidelijk in kaart worden gebracht wie de knoop doorhakt en wat de zorgvraag is.

De eisen aan een zorginstelling

Zorginstellingen die actief zijn in de langdurige zorg moeten voldoen aan een
paar eisen. Denk het regelen van de medezeggenschap voor cliënten, zorgplannen
ontwikkelen en een klachtenregeling hebben. Daarnaast moeten zorginstellingen
een toelating hebben als zij zorg willen leveren die vergoed wordt uit de
zorgverzekering en de AWBZ. Dit geldt dus voor alle zorginstellingen,
Zorginstelling ZuidZorg Stratum, Zorginstelling Rotterdam en ook Zorginstelling
Leeuwarden.

De eisen volgens de kwaliteitswet

Alle zorginstellingen moeten volgens de AWBZ voldoen aan de eisen uit de
Kwaliteitswet zorginstellingen. Dit zijn vooral:

 • Het zorgplan moet besproken worden cliënten;
 • De zorginstelling moet beschikken over een klachtenregeling;
 • Het medezeggenschap moet geregeld worden;
 • De geleverde zorg moet verantwoord zijn. Ze zorg moet dus van hoog niveau zijn en moet tijdig, doeltreffend en veilig zijn. De standaarden zijn per sector anders;
 • De verantwoording afleggen. Iedere zorgaanbieder moet per jaar voor 1 juli een verslag omtrent het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar in afgeven. Hierin staat bijvoorbeeld hoe cliënten bij de zorg betrokken zijn en hoe de klachten behandeld zijn.

Toelating zorginstelling

Een zorginstelling heeft altijd een toelating nodig wanneer zij zorg aan willen
bieden die wordt vergoed uit de AWBZ.

Bij deze aanvraag wordt getoetst of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. De
belangrijkste van deze eisen zijn de bereikbaarheid van acute zorg en het
functioneren van het bestuur.

Handelsregister

Een zorginstelling moet zich altijd inschrijven in het Handelsregister van de
KvK. Uit de praktijk blijkt dat zorginstellingen hun vestingen niet altijd
registreren. Daarom kan dit voortaan ook gewoon online. De overheid hoeft de
gegevens uit het Handelsregister niet meer bij de zorginstellingen op te vragen,
daarom wordt er zo gehamerd op de verplichting om te registeren.
Zorginstellingen moeten er zelf voor zorgen dat hun gegevens in het
Handelsregister kloppen en up-to-date zijn.

Registratie

Particuliere verpleeghuizen, verzorgwoningen en privéklinieken moeten zich
verplicht in het zorgregister registreren. Overige instellingen hoeven die niet
persé te doen. De IGZ beoordeelt aan de hand van een ingevulde vragenlijst of
een instelling aan de eisen voldoet.