Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Als werkgever hoop je natuurlijk nooit een bedrijfsongeval mee te maken. Door middel van veiligheidstrainingen wordt dit geprobeerd te voorkomen. Toch kan een ongeluk altijd in een klein hoekje zitten. Wat moet je doen wanneer dit toch voorkomt in jouw bedrijf ondanks dat er goede veiligheidsmaatregelen zijn getroffen?

Wat verstaan we onder een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt bij werkzaamheden of een gevolg van de werkzaamheden waarbij de werknemer gewond raakt. Om een boete te voorkomen van bijna 5000 euro is het belangrijk dat je een ongeval meldt bij de Arbeidsinspectie. Dit moet gedaan worden bij ongevallen waarbij iemand overlijdt, naar het ziekenhuis moet of wanneer er blijvend letsel overgehouden wordt.

Wanneer ben je aansprakelijk?

Wanneer er aangetoond kan worden dat er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om werknemers te beschermen op de werkvloer denkend aan gereedschappen, onderhoud en instructies ben je niet aansprakelijk. Echter zijn de genoemde veiligheidsmaatregelen niet compleet. Verder moet er ook toezicht gehouden worden op het naleven van de veiligheidsinstructies. Het betekend dan namelijk dat je zo veel mogelijk hebt gedaan om je werknemers te beschermen tegen mogelijke ongelukken.

Het is een bedrijfsongeval en nu?

Het is aan te raden om bij een ernstig ongeluk de Arbeidsinspectie in te lichten. De mogelijke boete die je dan krijgt kan namelijk aangevochten worden. Wanneer je een ongeval niet meldt is de inspectie niet zo flexibel. Wanneer je ze namelijk zonder melding een onderzoek gaan doen kan je behoorlijk de pineut zijn. Je moet een melding doen bij een ernstig ongeluk. Een ernstig ongeluk wordt gedefinieerd wanneer je opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Als een werknemer gewoon naar huis kan na behandeling is er vaak, niet altijd, spraken van geen ernstig ongeval. Wanneer de werknemer niet in staat is om te werken en dit duurt langer dan 3 werkdagen, dan moet dit wel gemeld worden. Vermeld dit in een personeelsdossier, zodat je dit alle tijden kunt laten zien bij een eventuele inspectie.

Wat wordt er gedaan bij een inspectie?

Bij een inspectie wordt er onderzoek gedaan. Wanneer de regels overtreden zijn op een lichte manier dan wordt er een rapport opgemaakt. Vanuit dit rapport kan er een boete opgelegd worden. Wanneer er een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling plaatsvind dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Mocht het een ernstig ongeval zijn kan het voorkomen dat er een strafzitting plaatsvind.

Om dit allemaal te voorkomen is het belangrijk dat je je personeel zo goed mogelijk inlicht en veiligheidstrainingen laat volgen.

 

Veiligheidstraining voor brandweerlieden

Veiligheidstrainingen worden steeds populairder binnen Nederland. Het besef onder de Nederlandse bevolking wordt steeds groter dat er door het volgen van een veiligheidstraining de maatschappij een stukje veiliger gemaakt kan worden. Een mogelijke veiligheidstraining is de brandweertraining.

Brandweertraining

Voor brandweerlieden is het op peil houden van de kennis en vaardigheden één van de belangrijkste zaken. Doordat de brandweer mensen of dieren uit onveilige situatie verlost dienen te worden, is het verstandig dat deze kennis en vaardigheden up to date zijn. Dit is mogelijk door het volgen van een training en daar bij aansluitende de herhalingstrainingen.

Training

De training wordt opgesteld aan de hand van een aantal doelstellingen. De doelstellingen zullen bereikt moeten worden door het afronden van de doelstellingen in reële situaties. Dit kan elke denkbare situatie zijn die gerelateerd is aan de brandweer. Zelfs het blussen van een zelf aangestoken brand. Het is niet voor niks dat je de brandweer vaak op een vast tijdstip ziet of hoort uitrukken. Dit betekent vaak dat ze op oefening gaan. Ook komt het vaak voor dat ze op een bedrijven terrein een ficties persoon ( een pop of iets dergelijks ) moeten redden uit een beknelde situatie in een auto of een ander voertuig. Vaak gaat dit gepaard met een andere gevaarlijke situatie die in de omgeving plaatsvindt.

Waarom EHBO?

EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) is erg belangrijk om op simpele wijze hulp te kunnen verlenen bij een ongeval in huis, onderweg of op het werk.

Door de goede beheersing van de eerste hulptechnieken kun je een betere inschatting maken van de situatie en kun je eventuele paniekreacties voorkomen. Deze paniekreacties kunnen leiden tot verkeerde handelingen of het zelfs niet durven te helpen.

Je moet weten wat je wel en wat je niet moet doen. Paniek is erg overbodig als het gaat om een ongeval. Een EHBO cursus is dus niet overbodig, het kan iemands leven redden!

Een BHV diploma valt ook eigenlijk niet te vergelijken met een EHBO diploma. BHV is beter dan niets, maar een BHV diploma is meer gericht op andere dingen dan EHBO, zoals brandbestrijding en evacueren.

 

Reanimeren

Reanimeren staat voor het iemand opnieuw tot leven wekken. Reanimeren bestaat uit een combinatie van borstcompressie en beademing. Zo behoudt het slachtoffer bloedcirculatie.

Aan één les reanimeren heb je helaas niet genoeg. Je moet zonder twijfel goed kunnen reanimeren en weten hoe je de AED moet bedienen.

Een gediplomeerd EHBO’er heeft veel kennis over brandwonden, vergiftiging, beroertes, flauwte, breuken en verbanden.

 

EHBO in de praktijk

EHBO wordt steeds noodzakelijker bij bijvoorbeeld evenementen. Dit wordt opgemerkt door steeds meer EHBO verenigingen. Echter is dit voor de EHBO verlener een leuke manier om ervaring in de praktijk op te doen. Het omgaan en behandelen van daadwerkelijk gewonde mensen is in de praktijk toch wel heel anders.

Er zijn ook veel bedrijven die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen op feesten en evenementen. Hierbij werk je vaak samen met professionele artsen en verpleegkundigen. Het aantal slachtoffers is vaak hoog door het zware drugs en alcohol gebruik.