Verantwoord ondernemen is hot

Er is de laatste tijd een flinke trend op de markt te vinden met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit wordt ook met de strengere wetten en regelgevingen geregeld, maar vaak ook omdat ondernemers hiermee een goede naam weten te creëren onder het publiek. Een dat onverantwoord omgaat met de omgeving en het milieu wordt al gauw aan de schandpaal genageld. Toch zijn er ondernemers die heel creatief omgaan met het maatschappelijk verantwoord ondernemen om kosten te besparen, maar ook een steentje bij te dragen aan het milieu. Dit kan door middel van besparen op papierkosten, afnemen van groene stroom, afval scheiden en door heel veel andere middelen. Toch zijn er veel ondernemers en dan met name een wagenpark waar heel veel aan kan worden aangepast met betrekking tot het kopen van andere auto’s, zuiniger rijden enzovoort.

Maatschappelijke verandering

In de huidige maatschappij zie je veel veranderingen ten opzichte van een jaar of tien geleden. Het maakte voor bedrijven minder uit hoeveel vervuiling ze aan het milieu toebrachten, ze wisten ook niet beter, want er was ook bijna geen toezicht. Met de huidige regelgeving zijn er flink wat regels aangescherpt om bedrijven bewuster om te laten gaan met het milieu. Wat nu helemaal een hot topic is, is het rijden van zuinige auto’s. De overheid zorgt voor subsidies en zuinigere auto’s krijgen minder bijtelling. Dit wordt zeer gewaardeerd door zowel de overheid als de inwoners van Nederland te horen krijgt dat een bedrijf alleen maar met groene auto’s rijdt.drive-863123_640

Weg met de benzineslurpers

Door de subsidies en de lagere bijtelling voor zuinige auto’s maakt de nieuwe regelgeving het ook voor bedrijven een stuk makkelijker om te kiezen voor zuinige auto’s. Vooral de hybride en elektrische auto’s zijn steeds meer gewild onder de ondernemers. Voor dit soort auto’s wordt er door de autobedrijven een oplaadpunt op de thuis- en werklocatie gezet, zodat de mensen de weg op kunnen met een volle batterij. Helaas zijn de batterijen van nu nog niet zo ver doorontwikkeld dat we 800km op één tank kunnen rijden. Maar het draagt wel een steentje bij aan het veranderende milieu om ons heen. Dit wordt een techniek dat in de komende paar jaren steeds verder door wordt ontwikkeld en dan wordt het ook een stuk rendabeler om zo’n auto aan te schaffen. Maar voor nu moeten we maar zo denken, ‘alle beetjes helpen’.

Naast het feit dat zuinige auto’s moeten worden aangeschaft is daarmee het probleem niet verholpen. Een auto rijdt zo zuinig als zijn bestuurder in de geval. Leaserijders staan er ook om bekend dat zij niet de meest zuinige rijders zijn en dat zij een flinke kostenpost voor de ondernemers kunnen zijn. Als ze een tankpas hebben kunnen ze overal tanken waar ze willen, ze trekken hard op, rijden regelmatig hard en remmen af op de motor. Daar is voor ondernemers nu een oplossing voor, een ritregistratiesysteem zorgt ervoor dat alle gegevens worden geregistreerd. Ondernemers kunnen van achter de computer een real-time overzicht krijgen van elke individuele werknemer. Deze registraties kunnen kilometerstanden, snelheid, verbruik, afstanden, tijden tussen ritten allemaal vastleggen en dat met een paar klikken op de knop. Daarbij kun je als ondernemer een competitie starten onder de werknemers wie er gemiddeld het zuinigste rijdt. Degene die het zuinigste rijd wordt beloond voor zijn/ haar rijprestaties.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de huidige maatschappij wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen een steeds belangrijker begrip. Er wordt van je verwacht dat je iets aan MVO doet. Niet alleen stakeholders, maar ook klanten vinden dit steeds belangrijker. Maar wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen nou eigenlijk?

 

MVO is een alles omvattende visie omtrent duurzame bedrijfsvoering. Bij belangrijke beslissingen worden de 3 P’s in acht genomen. Dit zijn respectievelijk : Profit(economisch), Planet(ecologisch) en People(sociaal). Het is belangrijk dat bedrijven transparant zijn naar de buitenwereld en aan kunnen tonen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Deze manier van werken moet meegenomen worden in alle bedrijfsprocessen. Het is echter wel per bedrijf verschillend. Het is namelijk mede afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de sector waarin het bedrijf opereert en de cultuur die binnen het bedrijf heerst. Onthoud goed dat MVO geen eenmalig proces is. Een proces is namelijk nooit af, deze blijven zich continu ontwikkelen op allerlei vlakken. Nieuwe apparatuur en technieken zorgen voor een efficiëntere of milieuvriendelijkere manier van werken.

Maatschappelijk verantwoord wagenpark

Bedrijven maken doorgaans vaak gebruik van leasewagens. Deze worden onder speciale voorwaarden in gebruik genomen. Milieuvriendelijke wagens zijn namelijk goedkoper dan milieuvervuilende wagens. Echter maakt nog niet ieder bedrijf hier gebruik van. Tegenwoordig zitten er veel voordelen aan het leasen van bijvoorbeeld Hybride wagens. De nieuwere modellen hebben een steeds groter bereik en zijn nog milieuvriendelijker dan de voorgangers. Deze wagens worden vaak gesubsidieerd vanuit de overheid om bedrijven een extra duwtje in de rug te geven richting MVO. Tevens worden er op steeds meer plaatsen in Nederland elektrische oplaadpunten geplaatst wat ervoor zorgt dat elektrisch rijden steeds aantrekkelijker wordt.


Ken je het nog? Het indienden van tankbonnetjes of het eindeloos noteren van gemaakte ritten onder werktijd? Het declareren van alle ritten van medewerkers was een regelrechte nachtmerrie. Met een ritregistratiesysteem is dit probleem verleden tijd. Met de Decos GPS tracker worden iedere vijf seconden de coördinaten van alle wagens vastgelegd door het systeem. Op deze manier worden de ritten nauwkeurig geregistreerd. De maximale afwijking komt niet hoger dan 2%. Maar wat is nu het grootste voordeel van een systeem zoals dit? Door dit systeem kan er effectiever ingespeeld worden op onverwachte situaties. Heeft u een wagen met problemen onderweg? Stuur direct een andere medewerker naar de klant om de afspraak toch door te laten gaan. Daarnaast worden files direct op kantoor opgemerkt en kan er een bericht verstuurd worden naar medewerkers op de betreffende snelweg. In dit bericht wordt verzocht een andere route te nemen om de file te ontlopen. Dit bespaard tijd en geld. Kortom een ritregistratiesysteem zorgt ervoor dat je kosten bespaard, milieubewust onderneemt en medewerkers beter kunt voorzien van route informatie.