Wat moet je doen als je scriptie is afgekeurd?

Het is voor niemand leuk om te horen dat zijn of haar scriptie is afgekeurd. Veel studenten wier scriptie is afgekeurd hebben er juist veel moeite in gestopt, en die moeite is niet beloond. Er kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Het is belangrijk om te achterhalen wat de redenen kunnen zijn. Informeer dan … Lees meer