In hoeverre is uw onderneming compliant met de huidige wet- en regelgeving?

Ondernemen is zo veel meer dan uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Zo zal uw organisatie bijvoorbeeld ook compliant moeten zijn met de huidige wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de regels die zijn opgesteld in de Arbowet. Maar ook op het gebied van milieu en (voedsel)veiligheid moeten bedrijven zich aan bepaalde regels en wetten houden. De regels verschillen uiteraard per sector en ook lang niet alle regelgeving is voor iedere sector van toepassing. Het is echter wel belangrijk om hier goed op de hoogte van te zijn, want u kunt een fikse boete ontvangen wanneer uw bedrijf niet voldoet aan de compliance richtlijnen. 

 

Wat houdt ‘compliant zijn’ precies in?

‘Compliant zijn’ betekent eigenlijk niets meer of minder dan dat uw bedrijfsvoering aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Het woord ‘compliant’ komt uit het Engels en betekent zoiets als meegaand of inschikkelijk. Wanneer we het over compliance hebben, dan gaat het negen van de tien keer over wet- en regelgeving omtrent QHSE. Deze afkorting staat voor Quality, Health, Safety en Environment. Naar het Nederlands vertaald komt dit uit op kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Zoals gezegd is het van de sector waarin u actief bent afhankelijk welke regels en richtlijnen er voor uw organisatie gelden. Voor een voedingsmiddelenproducent zullen er andere regels gelden dan voor een bedrijf in de zware chemie.

 

Wie is er verantwoordelijk voor compliance?

Naleving van de QHSE wet- en regelgeving ligt volledig bij de organisatie zelf. U bent zelf verantwoordelijk voor compliance en zult er dus ook zelf voor moeten zorgen dat uw organisatie zich aan de compliance richtlijnen houdt. Dit moet u bovendien met bewijs kunnen aantonen. Lapt u de regels aan de laars of kunt u bijvoorbeeld niet aantonen dat uw bedrijf compliant is? Dan kunt u een boete ontvangen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Maar hoe weet u nu of u nog wel voldoet, met alle wetswijzigingen die er jaarlijks worden gedaan?

 

Compliance management software is het antwoord

Compliance management software is een ware uitvinding. Met deze tool kunt u niet alleen achterhalen in hoeverre u aan de compliance richtlijnen voldoet en waar de kansen liggen, maar kunt u het tevens aantonen. Met compliance management software van Pharius krijgt u inzicht in welke wet- en regelgeving voor uw bedrijf van belang is. Ook wetswijzigingen worden hierin verwerkt. Borg op welke wijze uw bedrijf aan de compliance verplichtingen voldoet en maak het aantoonbaar. Zo kunt u boetes eenvoudig voorkomen!

5/5 - (6)

Plaats een reactie