Zorg op afstand: ideaal voor ouderen

De hele dag door, zeven dagen per week altijd iemand op iemand kunnen rekenen is van groot belang voor tal van patiënten. Vooral ouderen, die vaak niet meer zelfstandig kunnen handelen en hulp nodig hebben, is zorg op afstand dé oplossing. Dergelijke zorg komt in verschillende vormen en een overzicht daarop is dan ook belangrijk.

 

De verschillende soorten zorg op afstand

 

  1. Beeldzorg

Als je alleen woont maar het wel een geruststelling vindt dat iemand altijd te hulp kan komen bij een noodgeval dan is beeldzorg de oplossing. Bij beeldzorg houdt een verpleegkundige de patiënt altijd in het oog via een camera, waardoor ook eenvoudiger contact gelegd kan worden.

Zo kan de verpleegkundige de patiënt eraan herinneren dat hij of zij noodzakelijke medicatie moet nemen, vragen stellen over hoe de patiënt zich voelt, enzovoort. Ook kan de patiënt zelf hulp inroepen dankzij beeldcontact met de verpleegkundige. Op die manier is er een zekere vorm van privacy terwijl je toch kan rekenen op ondersteuning, de hele dag door.

 

  1. Personenalarmering

Als je als patiënt thuis vaak alleen bent dan is onmiddellijke hulp kunnen inroepen essentieel. Dankzij personenalarmering kan men dag en nacht een verpleegkundige bereiken vanuit elke ruimte in huis. Als de patiënt zich niet goed voelt of gevallen is volstaat één druk op een knop om de verpleegkundige te waarschuwen.

Deze vraagt wat er mis is en helpt je meteen. Als dit niet mogelijk is wordt de zorgcentrale gewaarschuwd zodat de juiste persoon kan ingrijpen. Het voordeel van personenalarmering is dat je zelfs als je niet kan praten de verpleegkundige kunt waarschuwen en dus rekenen op ondersteuning en hulp van buitenaf. En dat is voor veel oudere patiënten een uiterst geruststellende gedachte.

 

  1. Medicatieherinnering dankzij Medido

Als je als patiënt op verschillende momenten doorheen de dag medicijnen moet innemen (en dan ook nog eens in verschillende dosissen en soorten) dan is dat zeker voor oudere mensen een hele uitdaging. Medido is een medicijndoos met medicatieherinnering die je daarbij helpt. Dankzij een alarm dat op vaste tijdstippen afgaat en de nodige medicijnen afgeeft ben je altijd zeker dat je de juiste medicatie inneemt.

Wie kan hulp bieden?

 

Bij zorg op afstand kan samen met de patiënt en de verzorgende instanties afgesproken worden wie alarmopvolging doet. Zo kan je buurman, je kinderen, maar ook bijvoorbeeld een verpleegkundige altijd te hulp komen. Als het nodig is kunnen overigens ook andere hulpverleners ingeschakeld worden!

Leuk? post

Plaats een reactie