Kind valt van dak basisschool

Een kind is vorige maand op het dak van basisschool De Mandt in Breda geklommen, waarna hij zijn evenwicht verloor en eraf is gevallen. De jongen wilde een bal van het dak afhalen. Hij klom op het dak via de brandtrap die gewoon bereikbaar was van buitenaf. Naar aanleiding van dit incident dat op zaterdagavond heeft plaatsgevonden gaat basisschool De Mandt één en ander bouwkundig aanpassen, zodat het niet meer mogelijk is om het dak te beklimmen.

Aanpassingen

De deuren die toegang bieden tot de ijzeren brandtrap krijgen een deurdranger, zodat de deur nadat hij is opengegaan meteen weer dicht in het slot valt. Ook zal er een knop en geen klink meer komen aan de buitenkant. Met een knop is de deur niet open te krijgen. De binnenkant heeft een klink, zodat de brandtrap alleen verlaten kan worden via de deur. Er gaan ook roosters geplaatst worden boven de deur, zodat kinderen ook niet via een gat de brandtrap en het dak kunnen bereiken.

Gebouw

De gemeente en WonenBreburg zijn gezamenlijk eigenaar van het pand. WonenBreburg verhuurt woningen in Breda. Zowel de medewerkers van basisschool De Mandt als de bewoners die om het gebouw wonen gebruiken de ijzeren brandtrap die gevestigd is buiten het pand om. De schoolleiding laat via een woordvoerder van de gemeente weten de deur naar de noodtrap altijd goed af te sluiten nadat de school uit is. Een scenario is dat een buurtbewoner de deur per ongeluk open heeft laten staan nadat hij gebruik gemaakt had van de trap. Dit laat de gemeentewoordvoerder weten.

Oplossingen

Direct na het incident is de gemeente samen met WonenBreburg om tafel gaan zitten hoe ze dergelijke ongelukken in de toekomst kunnen voorkomen. WonenBreburg en de gemeente hebben beide een onderzoek ingesteld naar aanleiding van het ongeluk.

Leuk? post