Zorgtoeslag in Nederland

Met de zorgtoeslag komt de overheid mensen met een laag (midden) inkomen tegemoet in de kosten van hun zorgverzekering. Het is een bijdrage die het voor deze groepen mogelijk maakt om toegang te houden tot betaalbare zorg. Hoeveel zorgtoeslag iemand krijgt, hangt af van een aantal zaken. Onder andere het inkomen en de leefsituatie. Het inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag en ook het eigen vermogen – zoals spaargeld of beleggingen- mag niet te hoog zijn. De zorgtoeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

Het aanvragen en online berekenen van zorgtoeslag kan op de speciale website van de Belastingdienst (Toeslagen.nl). Hulp hierbij kan verkregen worden op belastingkantoren of bij servicetoeslagenpunten.

Een alleenstaande met een wettelijk minimumloon krijgt in 2016 maximaal €998,00 zorgtoeslag. Huishoudens met meerdere personen krijgen in 2016 een maximum zorgtoeslag van €1905.

De voorwaarden voor zorgtoeslag in 2016 zijn:

– Je moet 18 jaar of ouder zijn – de toeslag gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin iemand achttien jaar is geworden.

– Je moet in Nederland een zorgverzekering hebben afgesloten.

– Je inkomen mag niet hoger zijn dan €27.012 – dit bedrag geldt voor alleenstaanden. Huishoudens met meerdere personen mogen gezamenlijk maximaal €33.764 aan inkomen hebben.

– Je moet of Nederlands zijn of hier een verblijfsvergunning hebben.

– Je eigen vermogen mag niet hoger zijn dan €106.941 voor alleenstaanden of €131.378 voor een huishouden met meerdere personen.

Bij veel eigen vermogen krijg je dus geen zorgtoeslag. Het gaat dan om vermogen uit box 3 van de inkomstenbelasting. We hebben het dan bijvoorbeeld over spaargeld of beleggingen, vermogen dat in de eigen woning zit telt niet mee.

Ook wanneer je het buitenland woont, kun je nog steeds zorgtoeslag ontvangen. Je moet dan wel in Nederland werken of er een pensioen of uitkering ontvangen. Het land waar je woont moet bij de EU of de EER horen. Het kan ook om Zwitserland gaan of een ander land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Omdat de hoogte van je zorgtoeslag afhangt van je persoonlijke situatie, moet je de Belastingdienst altijd op de hoogte houden van veranderingen in je persoonlijke situatie. Verandert bijvoorbeeld je inkomen of de samenstelling van je huishouden? Geef deze wijzigingen binnen vier weken door aan de Belastingdienst Toeslagen. Zo voorkom je dat je te weinig toeslag krijgt of dat later ineens blijkt dat je veel moet terugbetalen. Wanneer je een nieuwe zorgverzekering voor 2017 wilt, dan het het slim om deze goed te vergelijken. De basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar gelijk, maar toch zitten er prijsverschillen in.

Leuk? post