Stoppen met roken met behulp van e-sigaret

De e-sigaret kan mensen behulpzaam zijn bij het stoppen met roken. Toch zijn er nog veel discussies over de veiligheid van de e-sigaret. In augustus 2015 hebben Engelse wetenschappers aangegeven dat de twijfels over de veiligheid van de e-sigaret ongegrond zijn en dat studieresultaten uit hun verband zijn gerukt.

De meest recente studieresultaten wat betreft gezondheid van de e-sigaret

Er heeft een britse expertstudie plaatsgevonden die tot afronding is gekomen in augustus 2015. De studie is uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappers en vond plaats in opdracht van het ministerie van volksgezondheid in Engeland (Public Health England).

De conclusie van het verhaal is dat praktisch alle angsten ten aanzien van de e-sigaret ongegrond zijn. Vaak beweren mensen dat de e-sigaret voor jongeren een opstapje vormt richting het echte roken. Inmiddels bestaat de e-sigaret meer dan 10 jaar en er zijn geen bewijzen gevonden dat jongeren meer zijn gaan roken door de e-sigaret. In Engeland gebruiken 2,6 miljoen mensen een e-sigaret. Van de gebruikers is 60% roker en 40% is ex-roker.

Stoppen met roken nog steeds de beste optie

Stoppen met roken is nog steeds de beste optie. Alleen is stoppen met roken erg moeilijk. Het vergt een gedragsverandering en dat is niet te realiseren in een paar dagen. Daarvoor is vaak goede en deskundige begeleiding noodzakelijk. Stoppen met roken is echte noodzaak want de negatieve gezondheidseffecten zijn evident. Als niets meer lukt en zelfs de e-sigaret geen uitkomst biedt dan kan je via de huisarts of online doktersdienst stoppen met roken medicatie voorgeschreven krijgen. De meest bekende vorm van stoppen met roken medicatie is Champix. Het is tegenwoordig mogelijk online Champix te bestellen te

Wat is er nodig voor gedragsverandering

Gedragsverandering is lastig maar niet onmogelijk. Interventie doe je het beste niet alleen maar in samenwerking met deskundige(n). Wil je blijvend je ongezonde gedrag veranderen naar gezond gedrag dan is het nodig om in te spelen op emotie, denken, cognitief en sociale omgeving. Het is goed om dit te weten zodat je kunt beoordelen of het traject dat jou aangeboden voldoet aan de randvoorwaarden. Ook de sociale omgeving is ontzettend van invloed op ons gedrag daarom is het ook belangrijk om hier op in te spelen in de behandeling.

Leuk? post