Schoolgebouwen met een comfortabel en gezond milieu

Niet alleen onderwijzers kunnen bijdragen aan de leerprestaties van scholieren. Ook het binnen- en het buitenmilieu van schoolgebouwen dragen hieraan bij. Uit onderzoek van Fagerhult blijkt dat leerlingen die zich in een lokaal met extra omgevingslicht bevinden zich de hele dag beter voelen, beter presteren en dat zij daarnaast ook fitter zijn. Om die reden is het dan ook belangrijk om schoolgebouwen zo te ontwerpen en in te richten dat het positief bijdraagt aan het leren en het presteren van scholieren.

Binnenmilieu schoolgebouwen

Het binnenmilieu van schoolgebouwen – mits goed ontworpen – kan positieve invloed hebben op de leerprestaties en het concentratievermogen van leerlingen. Factoren die van invloed zijn op het binnenmilieu van een schoolgebouw zijn de luchtkwaliteit, het visueel comfort, het thermisch comfort en natuurlijk het akoestisch comfort.

Zo is het in een schoolgebouw niet alleen belangrijk dat de verlichting goed licht creëert, maar ook dat het kleurgebruik in het schoolgebouw prettig is en stimulerend werkt voor de leerlingen en het onderwijzend personeel. Daarnaast is het belangrijk dat het in het schoolgebouw niet tocht en dat de temperatuur binnen aangenaam is.

Verder is het in een klaslokaal van groot belang dat de onderwijzer goed verstaanbaar is en dat geluiden van buiten en andere klaslokalen worden tegengehouden. Tot slot is ook de inrichting van de school van invloed op het welzijn, het welbevinden en de sfeer op school.

Met al deze aspecten kan rekening worden gehouden tijdens de verbouwing van een school of de bouw van een nieuw schoolgebouw. Dit om comfortabele en gezonde omgevingen te creëren voor scholen.

Buitenmilieu schoolgebouwen

Niet alleen het binnenmilieu heeft invloed op het welzijn en welbevinden van onderwijzers en leerlingen in schoolgebouwen. Ook het buitenmilieu speelt een grote rol bij het creëren van een comfortabel en gezond milieu. De kwaliteit van het binnenmilieu van schoolgebouwen is namelijk mede afhankelijk van het buitenmilieu.

Wanneer het schoolgebouw voldoende wordt geventileerd, maar de buitenlucht – door verbrandingsproducten van auto’s – niet schoon is, wordt dit met voldoende ventilatie niet beter. Bij bestaande schoolgebouwen is het lastiger om problemen omtrent het buitenmilieu op te lossen. Deze hebben namelijk vaak te maken met de locatie en het lawaai rondom het schoolgebouw. Echter is het wel mogelijk om te voorkomen dat stuifmeel rijke bomen, grassen en onkruiden dichtbij ventilatieopeningen staan.

Leuk? post