Ontruimen: de meest gemaakte fouten

Het klinkt onlogisch, maar bij een ontruiming gaat het meestal niet zoals het in de films gaat. Mensen raken niet snel in paniek, met alle gevolgen van dien. Zo wordt er vaak veel te traag gereageerd. Wanneer men eindelijk in actie komt, dan neemt men gewoon de standaard route, in plaats van de vluchtroutes. Wat erg zonde is, want er is namelijk niet voor niets een BHV verplichting in Nederland. In dit artikel vind je een aantal van de grootste missers. Erg belangrijk voor de BHV’ers onder ons!

BHV’ers nemen verkeerde beslissingen

De BHV’ers worden voorbereid op een aantal standaard-noodsituaties. Daarom komt het regelmatig voor dat zij zich te erg focussen op deze ingestudeerde toneelstukjes. Het is erg belangrijk dat zij ook getraind worden om niet te snel hun conclusies te trekken bij een calamiteit. De realiteit wil namelijk nogal eens verschillen van de oefeningen.

Men reageert niet op het brandalarm

Wanneer men het brandalarm hoort wordt er maar zelden direct actie ondernomen. Het zal vast wel een oefening zijn. Een brandalarm met een gesproken bericht blijkt veel beter te werken.

De verkeerde mensen worden gevolgd

Mensen laten zich te gemakkelijk beïnvloeden door het gedrag van anderen. Ze zijn op zoek naar een leider, maar dit is niet altijd de beste leider. Het is dus belangrijk dat de BHV’ers meteen de leiding nemen. Zij kunnen iedereen veilig ontruimen via de nooduitgangen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de nooduitgangen

Wanneer mensen onder invloed van stress zijn, nemen zij al snel hun standaard route. Ze kiezen sneller voor de uitgang die ze kennen, dan een onbekende nooduitgang. Zelfs terwijl de nooduitgang dichterbij is. Daarnaast zijn de bekende groene bordjes vaak op een verkeerde plaats opgehangen, waardoor ze niet of nauwelijks opvallen. Zorg er dus voor dat de vluchtwegen goed aangegeven zijn.

Slechte nazorg

Nadat zich een calamiteit heeft voorgedaan, zijn de werknemers hier vaak door aangeslagen. Daarnaast is er misschien wel sprake van gezondheidsschade bij sommige mensen. In plaats van te wachten tot deze schade leidt tot ziekteverzuim, is het aan te raden om sneller actie te ondernemen. Laat de bedrijfsarts de werknemers controleren, voordat ze zelf bij de arts aankloppen.

Leuk? post