Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Als ouders zijnde houd je onvoorwaardelijk van je kind. Je staat voor hem of haar klaar ongeacht wat er gebeurd. Je gaat voor hen door het vuur en dat vind je de normaalste zaak van de wereld. Ook als je kindje een verstandelijke beperking heeft. Je krijgt er meer zorgen bij, maar je zou stad en land afreizen als dat beter voor je kind zou zijn. Opvoeden gaat niet altijd even makkelijk en als je een kindje hebt dat een verstandelijke beperking heeft, gaat het nog wat lastiger. Het is ook mogelijk dat jij als ouder een verstandelijke beperking hebt en het lastig vindt om voor je kindje te zorgen. In deze gevallen kun je altijd hulp inschakelen. Dhands-861383_640eze hulp uit zich vaak in de vorm van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling- Verstandelijke Beperkten (IAG-VB).

 

Hulp bij het opvoeden

Bij IAG-VB krijgt het hele gezin hulp. In deze gezinnen is vaak altijd sprake van ruzie, worden de huishoudelijke taken te veel en zorgen ze voor overlast in de buurt. De hulp helpt het gezin om alles weer op de rit te krijgen en om de balans terug te brengen in het gezin. De hulp vindt altijd plaats in de thuissituatie. De behandeling richt zich voornamelijk op het verbeteren van de opvoedingstaken, het verminderen van gedragsproblemen en het leren omgaan met de gevolgen van een beperking. De begeleider is er enkel om het gezin te helpen en doet dat met de beste bedoelingen. Er wordt jou niet verteld wat je moet doen maar je wordt gestimuleerd om naar de juiste oplossingen te zoeken. De hulp helpt het gezin om weer zelfstandig te worden.

 

Fijne leefomgeving

Opvoeden is een taak die je niet mag onderschatten. Als je zelf een beperking hebt of één van je kinderen heeft een beperking wordt deze taak nog een stukje zwaarder. Kun je dit allemaal niet meer aan, dan lijdt daar vaak het hele gezin onder. Vooral bij gezinnen met meerdere kinderen levert de opvoeding vaak problemen op. Het is lastig om je aandacht te verdelen tussen alle kinderen en een kind begrijpt soms minder goed waarom de één meer aandacht nodig heeft dan de ander. Dit kan voor problemen en ruzie gaan zorgen. Iedereen wil natuurlijk in een veilig en fijn thuis wonen. De intensieve hulp zorgt dat deze veiligheid weer terugkomt. Zij helpen ouders en kinderen bij het terugvinden van de harmonie. Het is helemaal niet raar als je het allemaal niet meer aan kunt, maar het is wel belangrijk dat je op tijd aan de bel trekt, zowel voor jou als voor je kinderen.

Leuk? post