Indiceren blijft in takenpakket mbo-verpleegkundigen als het aan thuiszorg ligt

Alle mbo-verpleegkundigen blijven indiceren. Ten minste, als het aan een helft van de thuiszorgaanbieders ligt. Zij zien graag dat hun mbo-studenten dit uitvoeren in plaats van de hbo-studenten, volgens het rapport van kenniscentrum CAOP ‘Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019’. Dit rapport voorspelt dat in combinatie met het ingevoerde Omaha classificatiesysteem er in de wijkverpleegkunde een hoop gaat veranderen.

Tekorten in wijkverpleegkunde

In de toekomst moet de rol van de verpleegkundigen in de zorg flink uitgebreid worden. Taken als indiceren en het organiseren van passende zorg behoort als het aan de thuiszorginstellingen ligt straks tot het takenpakket van de wijkverpleegkundige. De beroepsvereniging van de wijkverpleging V&VN vindt om die reden dat wijkverpleegkundigen in het bezit moeten zijn van een HBO diploma. Aangezien een groot deel van de studenten nog afkomstig is van het mbo wordt op korte termijn een groot tekort aan wijkverpleegkundigen verwacht. Volgens vakblad Nursing zijn in 2019 tot 13,5 duizend wijkverpleegkundigen nodig met een hbo-diploma. Die toename kan oplopen tot wel 45 procent. Om dit tekort aan te vullen willen de thuiszorginstellingen dat mbo-ers het indiceren en organiseren van zorg in eigen handen houden.

Verandering personeelssamenstelling

De enquête uitgevoerd door het CAOP heeft aan de zorgaanbieders in Nederland gevraagd of ze vinden dat mbo-ers het indiceren en plannen van zorg op zich kunnen nemen in hun ogen. 38,9 procent van de zorgaanbieders wil dat mbo-ers deze taken blijven uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van een hbo verpleegkundige. Tevens vinden zij dat het aandeel van mbo-ers binnen het team moet toenemen: van 15 naar 24 procent. Dat betekent dat het aandeel van verzorgenden IG afneemt van ruim 65 procent naar 48,9 procent.

Omscholen door middel van e-learning

Onderzoekers van het CAOP zijn bang voor een concurrentiestrijd tussen hbo-ers aangezien ook andere branches zoals de gehandicaptenzorg met veranderingen in hun personeelssamenstelling zijn begonnen. Werkgevers kunnen problemen voorkomen door hun eigen personeel op te scholen. Dit kan bijvoorbeeld met e-learning cursussen waarbij de werknemer naast het werk kan leren voor een hbo-opleiding.

Leuk? post