Hulpmiddelen om beter met astma om te kunnen gaan

Het uitvoeren van een longfunctieonderzoek is specialistisch werk en nascholing is dan ook erg belangrijk.Zoals je waarschijnlijk wel weet, kan het hebben van astma grote gevolgen hebben voor wat je in het dagelijks leven zoal kunt doen. Lekker mee sporten met andere mensen of het bezoeken van sommige uitgaansgelegenheden kunnen in sommige gevallen voor heftige reacties zorgen. Immers, wanneer je astma hebt kunnen je longen blootstelling aan bepaalde prikkels slecht verdragen. Voorbeelden van zaken die prikkeling van de longen kunnen veroorzaken zijn onder andere rook, bepaalde soorten huisdieren, te intensief sporten en stoffige ruimtes. Zaken waarmee je in het dagelijks leven maar al te vaak in contact komt.

Naast het nemen van de nodige maatregelen om prikkels waarop jij heftig reageerd zoveel mogelijk te vermijden, hebben artsen ook een aantal hulpmiddelen tot hun beschikking waardoor ze astmapatiënten vaak beter kunnen behandelen. Lees onderstaande alinea’s om een beeld te krijgen van welke hulpmiddelen dat onder andere zijn.

De ACQ

De astma controle vragenlijst is een hulpmiddel waarbij de patiënt om de zoveel tijd een aantal vragen dient te beantwoorden. De vragen dienen op een dusdanige manier beantwoord te worden (met behulp van een puntenschaal), zodat de behandelend arts kan vaststellen in welke mate zijn patiënt de astma onder controle heeft. Zijn bevindingen kunnen vervolgens input opleveren om zijn behandelplan te wijzigen of om het plan juist aan te houden.

Een spirometrie

Een spirometrie wordt ook wel een longfunctieonderzoek genoemd en om te verduidelijken wat de test precies inhoudt, hoor je ook wel eens de term ‘blaastest’ voorbijkomen. Eenvoudig uitgelegd is een spirometrie een onderzoek naar het functioneren van de longen. Het onderzoek kan worden uitgevoerd om te monitoren of de behandeling van een astmapatiënt zijn vruchten afwerpt, of dat er aanpassing is gewenst. Maar een spirometrie wordt ook gebruikt om vast te kunnen stellen of iemand überhaupt astma heeft. Zo zou de test bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden wanneer iemand steeds weer last heeft van heftige hoestbuien of benauwdheid.

Geen eenvoudige test

De uitvoering van een spirometrie is geen eenvoudige taak en de behandelend arts heeft dan ook de nodige kennis nodig om correcte testresultaten te kunnen genereren (om goede testresultaten te krijgen, dient bovendien ook de patiënt de instructies van de arts goed op te volgen). De interpretatie van het longfunctieonderzoek is ook niet eenvoudig en dus is een nascholing spirometrie hetgeen dat behandeld artsen volgen om hun werk goed te kunnen doen. Het is immers van groot belang dat de test zorgvuldig wordt uitgevoerd en de resultaten correct geïnterpreteerd worden, omdat dit gevolgen kan hebben voor het behandelplan van de astmapatiënt.

Wat kun jezelf doen?

Naast het gebruik van hulpmiddelen, kun je als astmapatiënt zijnde ook van allerlei maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk last hebt van de aandoening aan je longen. Echter, ga daarvoor altijd eerst in gesprek met je arts en neem niet allerlei maatregelen waarvan je denkt dat ze positief voor je uit kunnen pakken.

In overleg met je arts kun je een maatregelenpakket samenstellen waar jij, met jou specifieke en dus unieke situatie, het meeste baat bij kunt hebben. Op die manier voorkom je dat je verkeerde acties onderneemt en kun je er samen met de arts voor zorgen dat je in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder ondervindt aan de astma.

Leuk? post