De eisen aan een zorginstelling

Zorginstellingen die actief zijn in de langdurige zorg moeten voldoen aan een
paar eisen. Denk het regelen van de medezeggenschap voor cliënten, zorgplannen
ontwikkelen en een klachtenregeling hebben. Daarnaast moeten zorginstellingen
een toelating hebben als zij zorg willen leveren die vergoed wordt uit de
zorgverzekering en de AWBZ. Dit geldt dus voor alle zorginstellingen,
Zorginstelling ZuidZorg Stratum, Zorginstelling Rotterdam en ook Zorginstelling
Leeuwarden.

De eisen volgens de kwaliteitswet

Alle zorginstellingen moeten volgens de AWBZ voldoen aan de eisen uit de
Kwaliteitswet zorginstellingen. Dit zijn vooral:

  • Het zorgplan moet besproken worden cliënten;
  • De zorginstelling moet beschikken over een klachtenregeling;
  • Het medezeggenschap moet geregeld worden;
  • De geleverde zorg moet verantwoord zijn. Ze zorg moet dus van hoog niveau zijn en moet tijdig, doeltreffend en veilig zijn. De standaarden zijn per sector anders;
  • De verantwoording afleggen. Iedere zorgaanbieder moet per jaar voor 1 juli een verslag omtrent het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar in afgeven. Hierin staat bijvoorbeeld hoe cliënten bij de zorg betrokken zijn en hoe de klachten behandeld zijn.

Toelating zorginstelling

Een zorginstelling heeft altijd een toelating nodig wanneer zij zorg aan willen
bieden die wordt vergoed uit de AWBZ.

Bij deze aanvraag wordt getoetst of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. De
belangrijkste van deze eisen zijn de bereikbaarheid van acute zorg en het
functioneren van het bestuur.

Handelsregister

Een zorginstelling moet zich altijd inschrijven in het Handelsregister van de
KvK. Uit de praktijk blijkt dat zorginstellingen hun vestingen niet altijd
registreren. Daarom kan dit voortaan ook gewoon online. De overheid hoeft de
gegevens uit het Handelsregister niet meer bij de zorginstellingen op te vragen,
daarom wordt er zo gehamerd op de verplichting om te registeren.
Zorginstellingen moeten er zelf voor zorgen dat hun gegevens in het
Handelsregister kloppen en up-to-date zijn.

Registratie

Particuliere verpleeghuizen, verzorgwoningen en privéklinieken moeten zich
verplicht in het zorgregister registreren. Overige instellingen hoeven die niet
persé te doen. De IGZ beoordeelt aan de hand van een ingevulde vragenlijst of
een instelling aan de eisen voldoet.

Leuk? post