De beste zorg

Om zorg op de beste manier mogelijk te verlenen, moet de organisatie van de zorg zo goed mogelijk in elkaar zitten. De cliënt is koning. Alle zorg en dienstverlening staan in het teken van de cliënt. Bij de thuiszorg Eindhoven van Zuidzorg houdt dit in dat de zorgtaken zo min mogelijk van elkaar worden gescheiden. De focus ligt op verantwoorde zorg en men is flexibel omtrent dienstverlening.

Goede communicatie is belangrijk

De kwaliteit van de zorg wordt tot stand gebracht door middel van goed contact tussen cliënt en zorgverlener. Enkel door te bepalen wat het belangrijkst is voor een cliënt kan de zorgverlener de zorg verlenen die men nodig heeft. Om deze reden maken verzorgende op basis van de persoonlijke leefstijl van de cliënt een overeenkomst omtrent de zorgverlening.

Samenwerking met andere afdelingen

Samen met collega’s binnen een zorginstelling worden de afspraken per cliënt gemaakt. Dit geldt ook voor collega’s met een andere expertise, zoals fysiotherapeuten. Om de effectiviteit van de zorg zo goed mogelijk te maken, moeten alle betrokkenen op de hoogte zijn van de afspraken. Hier gaat natuurlijk tijd in zitten.

Wat doet een zorgverlener

Zorgverleners hebben veel verschillende taken. Je kunt deze taken in verschillende delen verdelen. De vijf bekendste rollen zijn:

  • Belangenbehartiger
  • Samenwerker
  • Bedenker van oplossingen
  • Beroepsbeoefenaar
  • Persoonlijk begeleider

Deze rollen worden opgenomen door verpleegkundigen. Echter nemen zij niet dezelfde verantwoordelijkheid, hier worden namelijk afspraken over gemaakt. Het moet duidelijk in kaart worden gebracht wie de knoop doorhakt en wat de zorgvraag is.

Leuk? post