AED redt levens

AED is afgekort voor Automatische Externe Defibrillator. De AED is een apparaat dat wordt gebruikt bij reanimatie. Het gebruik van een AED zonder enige kennis van het apparaat is bijna niet te doen. Een AED kan enkel levens redden als de gebruiker de benodigde kennis van het reanimeren bezit.

Wat kan een AED?

Een AED is een apparaat waarmee je een elektrische schok kunt toedienen aan het hart, wanneer er daadwerkelijk sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. De AED heeft een ingebouwde computer die het hartritme van het slachtoffer analyseert en vervolgens bepaalt of het noodzakelijk is om actie te ondernemen. De AED geeft via een computerstem opdrachten om een stroomstoot toe te dienen, een hartmassage te geven of mond-op-mondbeademing toe te passen. Of wanneer dit juist niet nodig is.

Hoe gebruik je een AED?

Voordat je iets kunt doen moet je twee zelfklevende elektroden op de borst van het slachtoffer aanbrengen, waarna de AED automatisch begint met het analyseren van het hartritme. Als het systeem kamerfibrillatie meet, zal het de opdracht geven om een stroomschok toe te dienen. De stroom wordt aan het hart toegediend door middel van de zelfklevende elektroden. Echter zal het systeem andere suggesties geven als er geen sprake is van een daadwerkelijke hartstilstand.

Mag ik een AED gebruiken?

Na een kleine training ben je bevoegd om een AED te gebruiken. Vroeger was dit heel anders, gezien in die tijd enkel artsen en speciaal opgeleide mensen een AED mochten gebruiken. Onderzoek wijst uit dat het vroegtijdig toepassen van defibrillatie daadwerkelijk tot een grote toename van het overlevingspercentage kan leiden als iemand een hartstilstand heeft. Hierdoor hebben steeds meer bedrijven en openbare ruimten een AED in de omgeving aanwezig. Het doet er niet toe wie de AED bediend. Het gaat erom dat het goed en zo snel mogelijk gebeurt.

Leuk? post