Zorgtoeslag 2016

Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag. Dankzij deze toeslag blijft de premie van de verplichte basisverzekering voor iedere Nederlander betaalbaar. Wanneer je recht hebt op Zorgtoeslag, moet je deze wel zelf aanvragen. Je krijgt hier niet automatisch bericht van.

Hoe vraag je Zorgtoeslag aan?

Zorgtoeslag aanvragen kan je erg eenvoudig zelf regelen. De hoogte van de Zorgtoeslag wordt bepaald aan de hand van het inkomen dat je zelf opgeeft bij de Belastingdienst. In veel gevallen zal je niet vooraf exact weten hoeveel geld je het komende jaar gaat verdienen. Je zal dan een zo goed mogelijke schatting moeten doen. Aan het eind van het jaar wordt, aan de hand van je belastingaangifte, de definitieve berekening gemaakt.

Wanneer je verwacht een wisselend inkomen te hebben, of een salarisverhoging te ontvangen, is het verstandig deze schatting hoger aan te houden. Zo voorkom je dat je aan het eind van het jaar het teveel ontvangen bedrag aan zorgtoeslag terug moet betalen. Valt je definitieve salaris toch lager uit? Dan betaald de Belastingdienst het bedrag waar je extra recht op hebt aan je uit.

Om Zorgtoeslag aan te kunnen vragen heb je een DigID-code nodig. Deze is gratis bij de overheid aan te vragen, en heb je dan binnen een paar dagen in huis.

Leuk? post