Wanneer schakel je een credit management bedrijf in?

Creditmanagement neemt een steeds belangrijke rol in bij bedrijven. Het is dan ook veel meer dan enkel en alleen het incasseren van de uitstaande schuldvorderingen. Verantwoord omgaan met kredietrisico’s, de cashflow optimaliseren en de omzet verhogen: het zijn stuk voor stuk redenen om een kredietmanagementbedrijf zoals Cannock Chase in te schakelen. Volgende beweegredenen zetten ondernemingen aan om een credit management bedrijf in te schakelen.

Oplossing voor tijdelijke kredietmanagementproblemen

Een bedrijf kan te kampen hebben met tijdelijke problemen. Zo kan een tijdelijke toename van het aantal betaalachterstanden druk leggen op een onderneming of kan een personeelstekort een onderneming tot externe hulp dwingen. De continuïteit die credit management bedrijven op dat moment garanderen, kan dan een hulp bieden om een moeilijke periode te overbruggen. Dergelijke tijdelijke problemen kunnen zich zowel op korte als lange termijn situeren.

Oplossing voor structurele problemen

Vaak heeft de noodzaak tot externe expertise diepere wortels. Heel vaak zijn het de werkprocessen die voor structurele betalingsachterstanden zorgen. In dat geval kan een kredietmanagementbedrijf helpen om nieuwe strategieën te integreren of volledige processen uit handen te nemen. De overgang naar een credit management bedrijf zorgt dan ook vaak voor een afname van de weerstand en een toegenomen efficiëntie in de inningsprocessen, wat uiteindelijk ook de omzet en cashflow ten goede komt.

Vaak zal gekeken worden naar de huidige situatie en zullen hiaten worden blootgelegd. Eventueel kunnen betalingsvoorwaarden gewijzigd worden en kan ook het volledige incassotraject geoptimaliseerd worden. Kredietmanagementbedrijven helpen in dat geval met de praktische implementatie van het wijzigingstraject.

Automatiseren debiteurenbeheer

Een derde reden waarom bedrijven overstappen naar een kredietmanagementbedrijf is vaak de groei van het aantal klanten. In dat geval kiest men voor een geautomatiseerde debiteurenbeheer waarbij een andere partij het beheer in handen neemt, continuïteit garandeert en de dossiervorming transparanter en eenvoudiger maakt. Zo kan bijvoorbeeld aangegeven worden om leveringen aan een bepaalde klant uit te stellen en kan hier eventueel een kredietverzekering aan gekoppeld worden.

Nood aan extra drukkingsmiddelen

De drukkingsmiddelen om debiteuren tot betaling te laten overgaan, zijn voor een onderneming vaak beperkt. Die beperkingen kunnen zowel financiële als organisatorische of tijdsintensieve oorzaken hebben. Door een kredietmanagementbedrijf in te schakelen kiest men echter voor een partij die over extra drukkingsmiddelen beschikt en de kredietwaardigheid van de debiteur kan aantasten. In de praktijk resulteert dat in snellere betalingen, ook wanneer het gaat om zogenaamde “lastige klanten”.

Leuk? post

Plaats een reactie