Verschillende soorten creditmanagement

Er zijn veel verschillende soorten creditmanagement, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: zorgen dat het geld geïnd wordt. Creditmanagement is namelijk een onderdeel van een financiële administratie. Ook wel de debiteurenadministratie van het bedrijf genoemd. Belangrijkste zaken van het creditmanagement is het op tijd innen van openstaande facturen, debiteurenrisico’s en bepalen van de kredietwaardigheid. Creditmanagement speelt tegenwoordig dan ook een steeds belangrijkere rol binnen het bedrijfsleven.

Verschillende soorten creditmanagement mogelijk

Vooral bij faillissementen zijn er verschillende soorten creditmanagement mogelijk. Er kan daarbij bijvoorbeeld voor een akkoord worden gekozen, wat een regeling is met de gewone schuldeisers. Zij nemen dan genoegen met een gedeelte van de volledige betaling, waardoor er met de preferente schuldeisers een andere regeling moet worden getroffen.

Aanstellen van een curator

Er kan ook een curator aangesteld worden, die de taak heeft om de failliete boedel te beheren en te vereffenen. Bij een faillissement volgt een gerechtelijke beslaglegging op het hele vermogen, wat ten behoeve komt van de schuldeiser. De curator zal het vermogen beheren en is daarbij ook de enige persoon die handelend mag optreden.

Uitstel van betaling

Wat ook regelmatig voorkomt is een surseance van betaling. Oftewel een tijdelijke uitstel van betaling, die bij de rechter dient aangevraagd te worden door de ondernemer. Bij een faillissement zal de curator een uitdelingslijst opmaken. Hierin staan de ontvangsten en uitgaven in het faillissement en het bedrag dat de crediteuren ontvangen.

Uitvoeren van kredietrisico

Bij de verschillende soorten creditmanagement worden vaak verschillende methodes gebruikt. Bij nieuwe klanten wordt vaak een kredietrisico uitgevoerd om te kijken of de klant geen uitstaande schulden meer heeft. Een jaarrekening of BKR-gegevens worden hier vaak in meegenomen. Als er sprake is van een leverancierskrediet, dan bestaat er de mogelijkheid dat dit gedekt is met een bankgarantie of een kredietverzekering.

Inschakelen van een incassobureau

Leveringsvoorwaarden en betalingstermijnen zijn eveneens belangrijke termen op het gebied van creditmanagement. Als uiterste middel kan een incassobureau (Cannock Chase) ingeschakeld worden, die het debiteurenbeheer over zal nemen en zorgen dat het geld alsnog binnen komt. Die gaan indien het nodig is tot aan de rechtbank aan toe. Er zijn dan ook verschillende soorten creditmanagement te hanteren.

Leuk? post