Pensioenen worden steeds duurder

De pensioenfondsen zwemmen in het geld, maar toch is er een dreiging dat er gekort moet worden op de pensioenen. Dit komt vooral voor de lage rente die er op dit moment is. Naast het regelen van een pensioen blijft het afsluiten van een goede levensverzekering van Legal & General dus van groot belang.

Geld genoeg, dus waarom korten?
Het klinkt heel raar, pensioenfondsen bulken van het geld maar toch worden de pensioenen niet aangevuld maar is er een dreiging dat de fondsen volgend jaar moeten gaan korten. De pensioenfondsen zeggen bang te zijn dat als ze nu teveel uitkeren er straks te weinig overblijft voor de jongeren. Dit heeft te maken met de lage rente.

Toekomst en verleden
Pensioenfondsen zijn constant bezig met naar de toekomst kijken, maar tegelijkertijd ook weer terug rekenen. Ze bepalen op deze manier hoeveel pensioen ze in de toekomst moeten uitkeren. Ze berekenen hoeveel geld ze dus nu moeten hebben om in de toekomst die uitkeringen waar te kunnen maken. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van de pensioenfondsen en de toekomstige uitkeringen. Dit geeft aan of ze een tekort hebben of niet. Als een dekkingsgraad bijvoorbeeld 125 is, mogen pensioenen de fondsen volledig verhogen zodat de inflatie gecompenseerd kan worden. Als ze op een dekkingsgraad van 90 zitten, moeten ze korten. Een simpele uitleg hiervoor is als volgt: voor iedere euro die uitgekeerd wordt, zit er dan maar 90 eurocent in het fonds.

Lage rente
De rekenrente bepaalt wat het pensioengeld in de toekomst waard is. Er was altijd een vaste rekenrente van 4 procent, maar sinds 2007 wordt de rekenrente vastgesteld aan de hand van de risicovrije marktrente. Deze rente is afgeleid van de handel in renteverzekeringen tussen banken. Als ze bijvoorbeeld iemand 10 jaar pensioen moeten uitkeren, rekenen ze met de marktrente gedurende 10 jaar. Als je echter aan het begin van je carrière pensioen gaat opbouwen, krijg je bijvoorbeeld pas over 55 jaar pensioen uitgekeerd. Rentes van langer dan 20 jaar zijn onbetrouwbaar, dus er is een oneindige rekenrente ingevoerd om toch te kunnen berekenen wat er in kas moet zijn. Deze rekenrente is in 2015 al verlaagd en daalt nu nog verder.

Effect op pensioen
Wanneer de rente daalt, betekent dat dat je meer geld nodig hebt om hetzelfde bedrag aan pensioen uit te kunnen keren. De pensioenen zijn dus ‘duurder’ geworden. Als de rente met 1 procent daalt, stijgt het bedrag dat je nu nodig hebt met 20 procent. Omdat de rente momenteel zo laag is, is het bedrag dat pensioenfondsen nodig hebben enorm gestegen. Hierdoor is de dekkingsgraad gekelderd en zal er dus gekort moeten worden.

Leuk? post

Plaats een reactie