Huurtoeslag 2016 aanvragen?

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?
Als u in 2015 huurtoeslag heeft gekregen hoeft u voor 2016 geen aparte aanvraag te doen. Uw huurtoeslag wordt automatisch verlengd.

Ontvangt u nog geen huurtoeslag, dan kunt u deze aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het aanvraagformulier opvragen bij de Belastingtelefoon (0800 – 0543) of downloaden van de website. Daar kunt u ook een proefberekening maken.

Hoe eerder u de toeslag aanvraagt, hoe eerder u uw geld krijgt. In reactie op uw aanvraag stuurt de Belastingdienst u een brief met het bedrag aan huurtoeslag dat u gaat ontvangen. U bent niet gauw te laat met aanvragen. De huurtoeslag wordt maandelijks vooruit betaald.

Denkt u er wel aan dat de toeslag als voorschot wordt uitgekeerd. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van uw werkelijke jaarinkomen de uiteindelijke toeslag berekend. Dan kijkt de Belastingdienst of uw jaarinkomen over 2014 inderdaad hetzelfde was als uw geschatte jaarinkomen. Eventueel te veel of te weinig ontvangen toeslag wordt dan verrekend. Het is daarom belangrijk dat u tussentijdse wijzigingen in uw gezinssituatie en/of inkomen op tijd doorgeeft aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u toeslag moet terugbetalen.

Een informatie website omtrent de huurtoeslag 2016

Ik wens u veel succes met de aanvraag van uw toeslagen!

 

Leuk? post