Een accountants verklaring regelt u bij Astrium Accountants

Heeft u een accountants verklaring nodig voor de jaarrekening? U kunt de verklaring gebruiken voor zowel wettelijk verplichte of vrijwillige controles van de boekhouding.

De accountants verklaring is een verklaring op financiële documenten. Het is bij sommige bedrijven verplicht om deze te hebben. Er worden bepaalde eisen gesteld aan de accountants voordat zij deze verklaring mogen geven. Zoals de WTA vergunning. WTA staat voor Wet Toezicht Accountantsorganisaties. Hierin staan de gestelde eisen van accountantskantoren die de verklaring mogen geven. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is een onafhankelijke organisatie die hier toezicht op houdt.

Branches

In verschillende branches heeft u een accountants verklaring nodig. Astrium Accountants heeft een jarenlange ervaring in verschillende sectoren.

Midden- en Kleinbedrijf

Bedrijven in het MKB zijn meestal net te klein voor een complete administratieafdeling. Hierdoor huren zij accountant in. Per organisatie verschilt het of zij een accountant gebruiken voor de hele boekhouding of slechts de jaarrekening met accountants verklaring.

Reisbureaus

Alle reisbureaus in Nederland zijn aangesloten bij de SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden. Deze zijn verplicht om hun jaarrekening in te leveren. De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De balans
  • De winst- en verliesrekening
  • Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
  • Een accountants verklaring op bovenstaande documenten
Stichtingen en verenigingen

In bijna alle gevallen hebben stichtingen en verenigingen een beoordelingsverklaring of controleverklaring van de jaarrekening nodig. Dit wordt verlangt van de subsidieverstrekker. Maar ook de loonadministratie en aangiften omzetbelasting worden vaak uitbesteedt.

Curatoren

Sinds 2014 moeten curatoren, bewindvoerders en mentoren een jaarlijkse accountantsrapportage inleveren bij de rechtbank. Het rapport bestaat uit twee onderdelen:

  • De jaarrekening met accountants verklaring.
  • Een assurance-rapport volgens voorbedacht model.

Heeft u binnenkort een accountants verklaring nodig? De medewerkers van Astrium Accountants helpen u graag aan deze verklaring. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op, samen zoeken jullie naar de beste oplossing voor uw situatie.

Leuk? post

Plaats een reactie