Het gebruik van audiovisuele middelen bij overheidsorganisaties

Audiovisuele apparatuur wordt veelvuldig ingezet bij organisaties, vallend onder de overheid. En dat is niet zo vreemd, want het is een uitermate geschikt middel om breed informatie te verspreiden. Vooral wanneer het gaat om grote groepen mensen is het bereik van AV-middelen ideaal. Faas Audiovisuele Dienstverlening B.V. uit Westervoort is leverancier van grote overheidsinstellingen en verzorgt hier ook de installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Verder spelen zijn een adviserende rol zodat de nieuwste technologieën kunnen worden ingezet. Graag lichten wij enkele voorbeelden toe.

Het onderwijs

Een bekend voorbeeld is ongetwijfeld de smartboards in de klaslokalen. Deze hebben de grote, grijze schoolborden inmiddels geheel vervangen. Smartboards houden de aandacht langer vast omdat ze meer kunnen laten zien dan met een schoolbord het geval is. De opvolger is het digibord, het zgn. digitale schoolbord. Deze is interactief en werkt met een touchscreen. Zo wordt leren alleen maar leuker. Voor het vervolgonderwijs, bijvoorbeeld bij het Scheepvaart en Transport College Rotterdam, bouwt Faas simulatoren die de praktijk nabootsen. Dit zijn grote aanwinsten voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Deze simulatoren zijn inmiddels op meerdere scheepvaartscholen over de gehele wereld gebouwd. Ook omroepinstallaties worden nog steeds gebruikt in scholen. Ook deze kunnen door Faas worden geleverd.

De Nederlandse politie

Een uitdagend en bijzonder project was het inrichten van een commandowagen voor de Politie Gelderland Midden. In het voertuig werd geavanceerde apparatuur geplaatst waarmee opsporing en communicatie het doel waren. Hierbij was natuurlijk bijzondere aandacht voor de betrouwbaarheid van de apparatuur. Voor de politie verzorgen wij ook verhoorapparatuur. Een ander voorbeeld zijn de simulatoren die Faas heeft gebouwd voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Deze hulpverleningsorganisatie werkt op het vlak van de volksgezondheid en rampen en de brandweer. De opleidingscentra van GGD, politie en brandweer maken tevens gebruik van de simulatoren van Faas Audiovisuele Dienstverlening.

5/5 - (1)