Talen leren blijft dyslectici pesten

Joost is zwaar dyslectisch en behoort zelfs toch de één procent van de zwakste dyslectici. De Cito-toetsen wijzen al uit dat Joost niet goed is in talen en daarom pleit zijn moeder ervoor dat kinderen met een handicap bepaalde lessen niet hoeven te volgen. Leren en oefenen heeft dan namelijk toch geen zin.

Geen vrijstelling vreemde talen

De moeder van Joost heeft haar verhaal hierover gedaan tegenover het College voor de Rechten van de Mens. Zij is van mening dat Joost de lessen Frans en Duits mag skippen, omdat hij bijna niet kan lezen, laat staan dat hij vreemde talen moet gaan leren. Dat heeft toch geen toegevoegde waarde? De school denkt hier echter anders over. Zij vinden dat haar zoon de lessen gewoon moet blijven bijwonen, maar het huiswerk mag hij overslaan. Ook zullen de beoordelingen van zijn werk worden aangepast naar zijn niveau. Ze zich echter niets in het overslaan van bepaalde vakken die anderen wel gewoon moeten volgen. Zijn moeder vindt dat Joost de uren die hij in de vreemde talen steekt beter in ander schoolwerk kan steken, want hij kan nog niet eens uit een boek leren of begrijpend lezen in het Nederlands. Als hij iets moet leren moet dat altijd door een boek voor hem voor te lezen of om het met woorden uit te leggen. Waar hij in excelleert zijn de bètavakken, dus waarom zou hij daar niet meer aandacht aan besteden? Joost kampt niet alleen met dyslectie, maar ook met het syndroom van Asperger en ADHD. Dat betekent voor hem dat hij na school nog lang niet klaar is, omdat hij het allemaal maar met moeite bij kan benen. Vrije tijd kent hij bijna niet meer en zijn sociale ontwikkeling ligt haast stil. Is dat niet belangrijk voor de school.

Uitspraak

Het Gerrit Rietveld College zit tussen twee vuren: ze snappen de moeder van Joost helemaal, maar als ze hem de vrijstelling geven voor Frans en Duits, waar moeten ze de lijn dan trekken voor andere leerlingen? Om zichzelf ook niet in de vingers te snijden hebben ze daarom besloten de vrijstelling niet toe te kennen. 8 december 2014 horen Joost en zijn moeder of de school de beslissing moet intrekken.

Leuk? post