Voor wie is Stevig Ouderschap?

Stevig Ouderschap is een programma voor opvoedondersteuning dat door gemeenten wordt aangeboden voor ouders die extra steun nodig hebben bij het opvoeden van hun kind. Het programma bestaat uit zes huisbezoeken van een speciaal hiervoor opgeleide jeugdverpleegkundige. Als ouder word je altijd gesteund door het consultatiebureau. Maar wanneer dit niet genoeg is en je behoefte hebt aan extra steun en advies, kun je kosteloos gebruik maken van Stevig Ouderschap.

Een luisterend oor en advies
De jeugdverpleegkundige komt bij je thuis. Jij bepaalt waar je over wilt praten, dit kan van alles zijn. Denk aan vragen over de opvoeding, je verhaal kwijt willen over huidige omstandigheden of advies willen over je rol als ouder. Er wordt naar je geluisterd, er wordt advies gegeven en er wordt een passende oplossing gezocht. Als je zwanger bent en nog ouder moet worden, kun je je aanmelden voor Stevig Ouderschap Prenataal. Als je bijvoorbeeld erg opkijkt tegen het moederschap door relatieproblemen of door onzekerheid kan dit programma zeker helpen.

Jij hebt de regie
Je bepaalt zelf de planning van het programma en de contactmomenten. Als je na enkele huisbezoeken het gevoel hebt dat je zelf weer verder kunt, kun je in overleg eerder stoppen. Tijdens de gesprekken wordt regelmatig gezien dat er drie belangrijke onderwerpen zijn waar het vaak over gaat: aandacht, ontwikkeling en ondersteuning. Als ouder geef je je kind bijna al je aandacht. Maar als ouder wil je zelf ook aandacht, aangezien je ineens een enorme verantwoordelijkheid voelt. Daarom is het fijn als iemand naar je luistert wanneer je bijvoorbeeld in een lastige situatie zit. De ontwikkeling van je kind is ook een belangrijk onderwerp. Als ouder heb je invloed op hoe je kind zich ontwikkelt. Daarom is het mogelijk om met de verpleegkundige te praten over de ontwikkelingsfasen van je kind. Ook praten over ondersteuning komt regelmatig voor. Soms heb je als ouder niemand om op terug te vallen. De verpleegkundige helpt dan met het vergroten van je sociale netwerk.

Als Stevig Ouderschap je iets lijkt, ontvang je een korte vragenlijst. Om een goed beeld te krijgen van je situatie is het belangrijk dat de verpleegkundige je beter leert kennen. Hierna wordt de vragenlijst door de jeugdverpleegkundige met je besproken. Als blijkt dat het programma iets voor jou kan betekenen, word je gebeld voor een eerste afspraak.

Leuk? post

Plaats een reactie