Hulp bij de financiële zaken

Als bedrijf wil ja natuurlijk zoveel mogelijk winst maken. Je wilt namelijk dat het bedrijf goed draait, het maakt niet uit of je een dienst verleend of een product verkoopt. Als je een eigen bedrijf hebt, moet je er ook voor zorgen dat je de financiële zaken op orde hebt. Alle cijfers moeten kloppen op het moment dat ze geregistreerd en gecontroleerd worden. Met een wat kleiner bedrijf waar de cijfers ook wat kleiner zijn kan je er zelf nog wel uitkomen. Mocht je bedrijf nu groeien en de getallen worden allemaal een beetje groter, dan is het misschien goed om wat hulp in te schakelen van een treasury specialist. Deze mensen werken de hele dag door met cijfers en weten precies wat er nodig is om alles op orde te hebben.

Niet alles tegelijk

Een treasury specialist inschakelen doe je niet zomaar, voor 1 taak ga je niet zoveel geld neerleggen om het op orde te krijgen. Er zijn waarschijnlijk meerdere taken die uitgevoerd moeten worden. Het voordeel van zo’n specialist is dat deze niet alles tegelijk aangepakt wordt. Er wordt per onderdeel gekeken naar wat er allemaal verbeterd kan worden.

Op basis van vertrouwen

Als je hulp gaat vragen voor de financiële zaken, dan zien dus andere bedrijven jouw financiële situatie. Het werk wat zo’n treasury specialist doet moet dus gebaseerd zijn op basis van vertrouwen. De specialisten hebben een bepaalde methode waardoor jij dit vertrouwen kan merken. Het gaat er niet om dat zij misschien aan de slag gaan, maar er wordt eerst goed geluisterd zodat er echt advies en hulp op maat kan komen voor jouw eigen bedrijf.

Resultaat

Uiteindelijk gaat het om het resultaat voor jouw bedrijf, hoe groot de cijfers ook worden. Als alles goed geregistreerd staat kan jij onbezorgd verder met waar je wel goed in bent en dat is het leveren van een dienst of het verkopen van het product.

Administratie voor een zzp’er

Vaak vergissen mensen zich als het aankomt op administratie voor een zzp’er. Ook zzp’ers moeten namelijk hun administratie bijhouden. Administratie is eigenlijk alle gegevens van je onderneming die je op papier of elektronisch vastlegt. Het is dus erg belangrijk dat je dit goed bijhoudt. Mocht dit je niet liggen kun je er ook voor kiezen om je administratie uit te besteden. Als je je administratie op een juiste manier doet of laat doen krijg je een goed beeld van wat er allemaal in je onderneming gebeurt en wanneer het tijd is voor belangrijke beslissingen.

De belastingdienst

De belastingdienst wil je aangiften zo compleet mogelijk en deze willen ze het liefst ook zo snel mogelijk controleren. Indien je administratie niet binnen een bepaalt termijn valt te controleren kan dit vervelende gevolgen hebben. De belastingdienst heeft dan de mogelijkheid om de omzet en winst van je onderneming vast te stellen en de daarover verschuldigde belasting te bereken, dit kun je dus voorkomen door alles op een juiste manier en op tijd te doen. Nog een probleem van een onjuiste administratie is dat je geen aanspraak meer maakt op voordelige regelingen zoals een kleine ondernemingsregeling, daarom moet je administratie aan de juiste eisen voldoen.

Eisen aan je administratie

Administratie is voor zzp’ers vaak geen hobby maar toch kan je er niet omheen. Aan een juiste administratie zitten eisen, dit zijn de minimale vereiste aan je administratie; kassa-administratie en kassabonnen, financiële aantekeningen, controleberekeningen, ontvangen facturen, bankafschriften, agenda’s, contracten en overeenkomsten en correspondentie. Dit is natuurlijk nog maar het minimale. De belastingdienst geeft je wel de mogelijkheid om je administratie zo in te richten dat het bij je past.

Bewaartermijn van je administratie

Iedere ondernemer is het verplicht om de administratie voor zo’n 7 jaar te bewaren. Dit wordt ook wel de fiscale bewaarplicht genoemd. Zelfs als je gegevens digitaal te vinden zijn dan moet je deze alsnog 7 jaar bewaren. De gegevens van onroerende zaken moeten zelfs 10 jaar bewaard worden. Met de belastingdienst kan je onder andere afspraken maken over het feit of je de gegevens elektronisch of op papier bewaart en het detailniveau, dit is of je bijvoorbeeld met dagstaten of telstroken van je kassa werkt. Soms is het toegestaan dat je de bestanden en andere gegevens op een andere vorm bewaart. De belastingdienst noemt dit ook wel conversie, toch zitten hier enkele voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden die hieraan verbonden zijn dat je alle gegevens moet overzetten, je moet de gegevens ook inhoudelijk overzetten, je zorgt ervoor dat de nieuwe gegevensdrager het hele bewaartermijn beschikbaar is en je zorgt dat een controle van de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd kunnen worden uitgevoerd.

Bespaar met een energiemanager

Je kunt flink besparen op de energierekening, er zijn veel manieren om dit te bewerkstelligen. Maar wil je eigenlijk alles wel met hand bijhouden in de administratie? Dit kost onnodig veel tijd. Kies daarom voor slimme oplossingen die veel zaken voor jou uit handen nemen!

Slimme thermostaat

Wil je makkelijk besparen, investeer dan in een slimme thermostaat. Dit zijn digitale thermostaten die al het werk uit handen nemen wat betreft het regelen van de temperatuur in huis. Je hoeft niet constant meer handmatig de temperatuur te draaien zoals je gewend bent bij de ouderwetse thermostaat, hier stel je jouw tijdschema in wanneer het nodig is om te stoken, en wanneer niet. Zo vergeet je dus niet meer als je van huis gaat of als je naar bed gaat de temperatuur te verlagen. Wil je nog meer controle houden? Kies dan voor slimme thermostaatknoppen die je plaatst op de radiator. Zo weet de thermostaat welke kamer op temperatuur is en welke niet. Ideaal om grip te houden op het stoken.

Online overzicht

Naast een slimme thermostaat kan je een energiemanager online raadplegen. Zo kan je bij veel energieleveranciers via een klantmodule jouw verbruik inzien. Dit is mogelijk wanneer er in jouw huishouden een slimme meter is geplaatst. Dit apparaat stuurt jouw verbruik door waardoor je niet meer zelf alle getallen hoeft te noteren en te vergelijken. Bij het overzicht krijg je ook tips en prognoses of je huidige verbruik in lijn der verwachtingen ligt of je toch wat rustiger aan moet gaan doen. Vaak kan je hiernaast een app installeren waarmee je ook op je telefoon het overzicht hebt van jouw verbruik.

Sluipverbruik

Met veel apparaten in het huishouden is de kans op sluipverbruik hoog. Wil je weten welke dat zijn? Gebruik dan stroommeters. Dit zijn adapters die je plaatst tussen de aangesloten apparaten en het stopcontact. Zo kan je makkelijk zien hoeveel watt er wordt verbruikt als apparaten in- en uitgeschakeld zijn. Zo ben je bewuster wat dit mogelijk kost en welke apparaten je helemaal uitgeschakeld laat. Let bij de aankoop van producten erop hoeveel het apparaat verbruikt in standby modus. Zo voorkom je onverwachte hogere energiekosten.

Financiering zorginstellingen, treasury biedt de uitkomst

Het is nog maar twee jaar geleden dat er een groot aantal zorgtaken is gedecentraliseerd naar de gemeenten. Naast deze grote hervorming hebben er zich nog veel meer processen afgespeeld in de zorg. Allerlei stelselwijzigingen in het zorgstelsel, hebben de financiële risico’s in deze sector flink doen toenemen. De financiering zorginstellingen is dus niet meer zo vanzelfsprekend zoals het al jaren is geweest. De continue stapeling van overheidsmaatregelen vragen van zorginstellingen een aanpassing in het businessplan.

 

Financiering zorginstellingen

Om de zorgkosten betaalbaar, toegankelijk en van hogere kwaliteit te houden zijn de grote stelselwijzingen de afgelopen jaren doorgevoerd. Nu de hervormingen hebben plaatsgevonden is het tijd om te evalueren en bij te sturen waar nodig. Op financieel gebied is met name bijsturen een belangrijk aandachtspunt. Door de stelselwijzigingen is namelijk de financiering zorginstellingen flink veranderd. Doordat risico’s zijn toegenomen en financiering vanuit partijen niet meer een vanzelfsprekendheid is, maar middels prestatienormen verkregen moeten worden, is treasury een oplossing.

 

Treasury

Helder en inzichtelijk waar de kansen, bedreigingen, sterke punten en de zwakten van de organisatie Dat is waar treasury jou in kan ondersteunen. Het nalopen van de jaarcijfers, relaties onderhouden met belangrijke investeerders en actie ondernemen op het juiste moment. Zo kan treasury jouw zorginstelling van dienst zijn. De financiering zorginstellingen is zeer ingewikkelde materie, waarbij het van belang is dat een gedegen partner met expertise zich hierop richt.

 

Thésor treasury

Ben jij op zoek naar een partner die jou perfect kan ondersteunen in de financiering zorginstellingen? Dan staat Thesor voor je klaar. Met meer dan twintig jaar opgebouwde kennis en ervaring in de financiële dienstverlening, zijn zij de beste partner die jij zoekt. Wil jij meer informatie over de diensten die Thesor biedt, of tips en adviezen over de financiering zorginstellingen van jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op of neem een kijkje op de website

Zakelijk gas, de moeite waard?

Gas is gas’, zo denken veel mensen. Voor gas betaalt iedereen dezelfde prijs. Niet dus, want er is wel degelijk verschil tussen bijvoorbeeld particulier afgenomen gas en zakelijk gas.

 

Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde klein- en grootverbruiker van gas. Kleinverbruikers hebben een G25 meter (maximaal) en met deze meter wordt nooit meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorgelaten. De Gaswet vertelt daarnaast dat je grootverbruiker bent als er sprake is van een gasmeter die groter is dan G25. Logischerwijs geeft deze meter per uur ook meer dan 40 kubieke meter gas door.

Verschil

Als het om zakelijk gebruikt gas gaat, is er nog een verschil tussen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en grootzakelijk gas. Ook dit verschil wordt duidelijk door de aansluiting die je hebt. Grootverbruikers zijn bovendien verplicht een gekwalificeerd en erkend meetbedrijf én een erkende energieleverancier in de arm te nemen. Doen ze dat niet, dan wordt de aansluiting niet in gebruik genomen. Voor kleinverbruikers geldt dat alleen een passende energieleverancier gekozen hoeft te worden.

Consument

Zogenaamde kleinverbruikers worden door de Gaswet beter in bescherming genomen dan de grootverbruikers. Overigens bestaat er wettelijk ook weer verschil tussen de groep kleinverbruikers en dan specifiek tussen de consument en de afnemer van gas voor een zaak. Belangrijk, want dit verschil is bijvoorbeeld van belang bij een opzegvergoeding die gevraagd kan worden.

Zakelijk

Het verschil tussen zakelijk gebruikt gas en ‘gewoon’ consumentengas? Dat zit uiteraard in het pand. Heel simpel: heeft het pand een zakelijke functie, dan betreft het een zakelijk aansluiting en is dus sprake van zakelijk gas. Wat veel mensen zich afvragen, is of het bij bijvoorbeeld een praktijk aan huis gunstiger is om voor zakelijk te kiezen of het gewoon mee te laten lopen via je normale consumentengas. Welnu, dit is sterk afhankelijk van het gas dat je verbruikt. Meestal zijn particulieren voordeliger uit, niet in de laatste plaats vanwege zaken als premies en acties. Deze acties en premies gelden overigens vaak tot een vastgesteld maximum aantal kubieke meters gas.

BTW

Belangrijk te weten is dat zakelijk verbruikt gas op de nota zonder btw weergegeven wordt. Zakelijk gas lijkt dus in eerste instantie goedkoper, maar is het dus niet. De btw is immers nog niet berekend. Wie thuis werkt, kan een deel van de gemaakte kosten voor gas opgeven als zakelijk. Wat in dergelijke gevallen vaak gebeurt, is het plaatsen van een tussenmeter. Let wel op, want het plaatsen van zo’n meter kost al snel honderden euro’s.

Wanneer schakel je een credit management bedrijf in?

Creditmanagement neemt een steeds belangrijke rol in bij bedrijven. Het is dan ook veel meer dan enkel en alleen het incasseren van de uitstaande schuldvorderingen. Verantwoord omgaan met kredietrisico’s, de cashflow optimaliseren en de omzet verhogen: het zijn stuk voor stuk redenen om een kredietmanagementbedrijf zoals Cannock Chase in te schakelen. Volgende beweegredenen zetten ondernemingen aan om een credit management bedrijf in te schakelen.

Oplossing voor tijdelijke kredietmanagementproblemen

Een bedrijf kan te kampen hebben met tijdelijke problemen. Zo kan een tijdelijke toename van het aantal betaalachterstanden druk leggen op een onderneming of kan een personeelstekort een onderneming tot externe hulp dwingen. De continuïteit die credit management bedrijven op dat moment garanderen, kan dan een hulp bieden om een moeilijke periode te overbruggen. Dergelijke tijdelijke problemen kunnen zich zowel op korte als lange termijn situeren.

Oplossing voor structurele problemen

Vaak heeft de noodzaak tot externe expertise diepere wortels. Heel vaak zijn het de werkprocessen die voor structurele betalingsachterstanden zorgen. In dat geval kan een kredietmanagementbedrijf helpen om nieuwe strategieën te integreren of volledige processen uit handen te nemen. De overgang naar een credit management bedrijf zorgt dan ook vaak voor een afname van de weerstand en een toegenomen efficiëntie in de inningsprocessen, wat uiteindelijk ook de omzet en cashflow ten goede komt.

Vaak zal gekeken worden naar de huidige situatie en zullen hiaten worden blootgelegd. Eventueel kunnen betalingsvoorwaarden gewijzigd worden en kan ook het volledige incassotraject geoptimaliseerd worden. Kredietmanagementbedrijven helpen in dat geval met de praktische implementatie van het wijzigingstraject.

Automatiseren debiteurenbeheer

Een derde reden waarom bedrijven overstappen naar een kredietmanagementbedrijf is vaak de groei van het aantal klanten. In dat geval kiest men voor een geautomatiseerde debiteurenbeheer waarbij een andere partij het beheer in handen neemt, continuïteit garandeert en de dossiervorming transparanter en eenvoudiger maakt. Zo kan bijvoorbeeld aangegeven worden om leveringen aan een bepaalde klant uit te stellen en kan hier eventueel een kredietverzekering aan gekoppeld worden.

Nood aan extra drukkingsmiddelen

De drukkingsmiddelen om debiteuren tot betaling te laten overgaan, zijn voor een onderneming vaak beperkt. Die beperkingen kunnen zowel financiële als organisatorische of tijdsintensieve oorzaken hebben. Door een kredietmanagementbedrijf in te schakelen kiest men echter voor een partij die over extra drukkingsmiddelen beschikt en de kredietwaardigheid van de debiteur kan aantasten. In de praktijk resulteert dat in snellere betalingen, ook wanneer het gaat om zogenaamde “lastige klanten”.

Testament opstellen Amsterdam – U staat er niet alleen voor

Wanneer is het normaal om een testament op te gaan stellen? Op welke leeftijd beginnen mensen hiermee en is het überhaupt wel echt nodig? Testament opstellen Amsterdam en regio kunt u doen met hulp van de BoedelZorgDrager. Weet dat u er niet alleen voor staat.

  • Het voordeel van een testament opstellen is dat:
  • U zelf bepaalt wat er met uw nalatenschap gebeurd.
  • U voorkomt dat verre familieleden uw nalatenschap erven
  • U kunt zelf de verdeling bepalen
  • U kunt afwijken van wettelijke regels

Testament opstellen Amsterdam

Veel mensen wachten met het opstellen van een testament. Dit is ook begrijpelijk omdat het niet een van de leukste taken is. Toch is het wel noodzakelijk. U wilt niet dat uw nabestaanden met al uw spullen blijven zitten, niet wetende wat zij hiermee moeten doen. Al uw bezittingen dienen opgenomen te worden in het testament. Onder bezittingen rekenen we bijvoorbeeld het huis, het meubilair, schilderijen, sierraden, voertuigen enzovoort. Maar denk ook aan uw schulden: wat gebeurt er met de hypotheek, een persoonlijke lening of belastingschulden? Heeft u hier ook al eens over nagedacht?

Om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden niet met problemen blijven zitten, kunt u iemand tot executeur benoemen. Deze persoon zorgt ervoor dat uw nalatenschap afgewikkeld wordt en neemt hiervoor ook de verantwoordelijkheid. Dit kan iemand uit uw persoonlijke omgeving zijn of een derde partij. Het aanstellen van een derde partij kan voordelen hebben omdat uw naasten dan de tijd krijgen om te rouwen en geen extra lasten erbij krijgen. Door alles van te voren goed te regelen, voorkomt u dat nabestaanden ruzie krijgen over uw nalatenschap.

In de regio Amsterdam is de BoedelZorgDrager al meer dan 20 jaar een bekend begrip. Testament opstellen Amsterdam doet u dan ook hier. Voorkom ook dat nabestaanden geen moeilijke beslissingen over uw nalatenschap hoeven te nemen, wanneer u er niet meer bent en stel een testament op.

Jaarcijfers maken: besteed deze grote klus uit!

Iets waar je het hele jaar misschien al wel tegenop kan zien, het financiële eindverslag. Dit wordt ook wel jaarcijfers maken genoemd. Een grote klus waar veel mensen tegenop zien en dat is ook zeker terecht. Rond het eind van het jaar is het vaak al druk genoeg met andere dingen en dan komt daar ook nog de jaarcijfers maken bovenop. Ook moet je hier goed te tijd voornemen. De jaarcijfers moeten namelijk volledig kloppen en aansluiten op de hele administratie. Zit hier een fout in, dan kan dat grote gevolgen hebben voor jou en voor je bedrijf. Dat wil je natuurlijk het liefst voorkomen en dat is gelukkig ook te voorkomen. Hiervoor is het van belang dat je alle bewijzen van inkomsten en uitgaven bewaard. Daarbij hoort al het financieel verkeer, want dit alles is van erg belangrijk om aan de slag te kunnen met jaarcijfers maken.

 

Wanneer is jaarcijfers opstellen verplicht en wanneer niet?

Gelukkig zijn er ook mensen die er onder uitkomen en geen jaarcijfers hoeven te maken. Dit zijn onder andere ZZP’ers. Wel moet je als ZZP’er een winst- en verliesrekening opstellen. Zo wordt het inzichtelijk hoe het staat met de financiën van jouw onderneming. Deze inzichten zijn nodig voor de bank zodat  er bijvoorbeeld een hypotheek aangevraagd kan worden. Natuurlijk heb je er zelf ook wat aan, want wie wil er niet weten aan het eind van het jaar of er verlies of winst is gedraaid.

 

Jaarcijfers maken uitbesteden

Het is veel werk om ieder jaar weer die jaarcijfers te maken en ook zeker om je er weer in te verdiepen. De eisen kunnen namelijk jaarlijks nog weleens veranderen. Maak het jezelf gemakkelijk en besteed het uit. Advies, begeleiding of het compleet laten overnemen van financiën? De Bruijn en Partners kan het allemaal, met al vele jaren ervaring kunnen zij je zonder twijfel helpen. Neem gerust contact op of kijk op de website.

Accountant Zoetermeer – Ondersteuning in de administratie

Bent u alle administratieve zaken ondertussen ook wel zat? Wil het opstellen van de jaarrekening maar niet lukken? Of blijft het personeel u lastig vallen met moeilijke vragen over de salarisadministratie? Astrium Accountant Zoetermeer biedt u ondersteuning op de vlakken waar u daar behoefte aan heeft.

Astrium Accountant Zoetermeer – Diensten

Het voordeel van een accountant inhuren is dat u zelf kiest op welke gebieden zij assisteren. Dit kan zijn van de gehele administratie tot slechts een specifiek deel hiervan. De diensten die Astrium Accountants u levert zijn onder andere:

IT-Auditing

Tegenwoordig wordt de administratie vrijwel in alle organisaties digitaal geregeld. Deze digitale systemen vervangen de eeuwenoud gebruikten pen en papier. Voordeel aan de systemen is dat de administratie vele malen sneller gaan, maar in hoeverre kunt u erop vertrouwen dat het systeem betrouwbaar is? Dat is waar IT-Auditing om de hoek komt kijken. Er worden verschillende tests uitgevoerd om de kwaliteit van de gegevensverwerking te waarborgen en de betrouwbaarheid te controleren.

Jaarrekeningcontroles

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er twee soorten jaarrekeningen zijn: de wettelijk verplichte jaarrekening en de vrijwillige jaarrekening. De wettelijk verplichte jaarrekening is van toepassing bij bedrijven met:

  • Een omzet hoger dan € 12 miljoen
  • Een balanstotaal van boven de € 6 miljoen
  • Meer dan 50 vaste werknemers (FTE’s) in dienst

Voor het controleren van de wettelijke jaarrekening, moet een accountantsbureau over een AFM vergunning beschikken.

Salarisadministratie

De salarisadministratie is een specifiek gebied binnen de grote ‘’administratiezee.’’ Het hele jaar door is de salarisadministratie belangrijk, werknemers hebben namelijk maandelijks recht op loon. Wanneer u geen administratieve opleiding heeft gehad, is het erg veel werk om hier telkens achteraan te gaan. Om deze reden besteden veel organisaties de salarisadministratie uit.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is Astrium Accountant Zoetermeer actief in verschillende branches. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw administratie in goede handen is.

Je online reputatie als bedrijf

Tegenwoordig is het voor bedrijven net zo belangrijk dat ze online succesvol zijn als offline. Het is cruciaal dat je online een goede reputatie hebt. Als ondernemer hoor je dus veel aandacht te besteden aan je online reputatie wil je echt succesvol zijn. Dit is nodig in een wereld van smartphones en webshops. Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf een goede online reputatie hebt?

Professionele website

De eerste stap is het realiseren van een mooie, professionele en duidelijke website. Je website is je visitekaartje tegenwoordig. Zorg ervoor dat hij goed en snel werkt. Het is belangrijk dat de huisstijl en je logo bij je doelgroep en visie passen. Op deze manier zorg je ervoor dat je een sterk merk creëert. Een leuk extraatje voor op je website zijn bedrijfsfoto’s. Bedrijfsfotografie is helemaal hot. Het is de perfecte manier om potentiële klanten te laten zien met wie ze te maken hebben. Als mensen hier een beeld bij hebben, hebben ze eerder vertrouwen in een bedrijf. Laat bijvoorbeeld foto’s maken van je bedrijfspand, je personeel en van jouzelf. Zet de foto’s op je website onder het kopje ‘Over ons’.


SEO

Waar zou de wereld zijn zonder Google? Bij een goede website hoort ook een goede vindbaarheid. Zorg daarom voor een goede SEO campagne. Als je hier geen verstand van hebt, schakel dan een online marketing bureau in. Bij SEO is het belangrijk dat je zorgt voor goede content op je website en kwalitatief goede linkbuilding. Ook ervoor zorgen dat je website goed werkt en dat alle technische aspecten kloppen, is een onderdeel van SEO. Als dit op orde is, ben je beter vindbaar in een zoekmachine. Dit levert natuurlijk meer bezoekers en hopelijk klanten op.

Social media

Een ander belangrijk onderdeel van je online reputatie en van SEO is social media gebruik. Zorg ervoor dat je hier erg actief op bent. Denk aan Facebook, Instagram, LinkedIn enzovoorts. Kijk hierbij goed naar je doelgroep. Waar maakt je doelgroep veel gebruik van? Post regelmatig berichten en zorg ervoor dat bezoekers reacties plaatsen. Social media is de perfecte manier om gratis bekendheid te krijgen. Via social media kun je bijvoorbeeld weer doorlinken naar je website.

1 2 3 8