Hoe verloopt een echtscheidingstraject?

De meeste mensen die gaan scheiden hebben geen idee hoe dit traject eruit komt te zien. Dit proces kan in zes verschillende fases worden verdeeld. Scheidingsadviseur Meesters in Mediation vertelt u in dit artikel er meer over.

De kennismaking

Met een intakegesprek wordt kennis gemaakt met de scheidingsadviseur. Deze vertelt in dit gesprek tevens wat er allemaal gedaan moet worden, wat hij van beide partijen verwacht en wat de kosten hiervan zijn. De totstandkoming van de kosten kunnen variëren. De ene adviseur werkt met een uurtarief en de andere met een vast bedrag. Het is belangrijk hier goed naar te informeren.

Inventarisatie

Wanneer de beslissing is genomen dat jullie een scheidingsadviseur inschakelen voor de echtscheiding, start de volgende fase van het traject. Dit is de inventarisatie, waarin de adviseur vele vragen stelt en verschillende documenten wil inzien. Dit is allemaal nodig om de scheiding soepel te kunnen laten verlopen. De hoeveelheid informatie die nodig is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Analyse en advies

Aan de hand van de vergaarde informatie, gaat de adviseur aan de slag. De informatie wordt geanalyseerd en aan de hand daarvan wordt een gepast advies gegeven. Dit advies moet ervoor zorgen dat beide partners tevreden zijn over de uitkomst. Dit advies wordt besproken, waarbij er rekening gehouden wordt eventuele persoonlijke wensen. Daarnaast houdt de adviseur tevens de wetgeving in de gaten.

De rechtbank

Als beide partners akkoord zijn gegaan met het advies, kan alles op papier gezet worden en tevens worden ondertekend. Deze papieren worden doorgestuurd naar de advocaat, welke ze vervolgens doorstuurt naar de rechtbank. Wanneer het niet om een huwelijk gaat, worden deze stukken naar de notaris gestuurd.

Inschrijving in de gemeentelijke registers

Vervolgens wordt er afgewacht op de uitspraak van de rechtbank. Zodra de beschikking is opgesteld, is de scheiding nog niet officieel rond. Deze is pas rond zodra de scheiding is ingeschreven in de gemeentelijke registers.

Nazorg

Sommige scheidingsadviseurs stoppen al na deze fase. Er zijn echter ook adviseurs die nog doen aan nazorg. Zij helpen de beide partners nog met zaken als het aanvragen van toeslagen, heffingskortingen en het versturen van enkele mails of brieven naar belangrijke instanties zoals de verzekering.

Centrum manager voor planmatige organisatie?

Het realiseren van een goede en planmatige organisatie vereist in spanning, kennis en de juiste connecties. Echter kan het zijn dat het hieraan schroomt of dat het niet altijd even lekker loopt. In dat geval is er uiteraard nog geen man overboord maar moeten alle zeilen wel bijgesteld worden. Hierin kan een centrum manager een uitstekende bijdrage leveren om dit te realiseren.

Wilt u weten wat uw mogelijk heden zijn met betrekking tot uw winkelgebied? In dat geval bent u bij de organisatie HISA aan een perfect adres hiervoor! Zij hebben hier hun specialisatie liggen, jaren aan praktijkervaring en bakken aan kennis hiervan. Zij zijn een waardevolle bijdrage voor het bestaansrecht van uw winkelgebied in geval van nood!

Centrum manager ondersteuning van HISA

De oorzaak waarom iets niet loopt als verwacht of niet zo lekker gaat is niet altijd voor de hand liggend. Soms kan het iets onbenulligs zijn en anderzijds ook iets ernstigs. Vaak als het zich langdurig aanhoudt schroomt het ergens aan. De praktijk leert dat de oorzaak hiervan in de meeste gevallen ligt bij de visie. Dit betekend dat er geen heldere, concrete en duidelijke visie is. Het winkelgebied zou je bijna een ongeleid projectiel kunnen noemen.

Echter is het mooie hiervan dat er in het overgrote deel van de gevallen zeker wat aan te doen is. Middels de centrum manager kan het winkelgebied namelijk goed gepositioneerd worden en kan er onderscheidend vermogen gegeven worden.

HISA

HISA heeft enorm veel ervaring in het ondersteunen en helpen van winkelgebieden en het centrummanagement. Dit doen zij al bijna twee decennia lang met veel plezier. Doordat zij dit al zolang doen hebben zij enorm veel praktijkervaring. Dit betekend dat zij met iedere situatie bekend zijn en weten hoe zij deze moeten benaderen op elk haar eigen en unieke manier.

Contact

Wilt u meer weten over wat de mogelijkheden van de centrum manager zijn? Neemt u dan gerust eens contact op met HISA of kijk op de website voor meer over dit onderwerp!

Delft Tour – Begeleide rondleiding bij de pottenbakker?

Delft, een prachtige stad gelegen in Zuid-Holland. Uiteraard kent iedereen deze stad. Iedereen die de stad kent, weet ook van Delfts Blauw! Delfts Blauw kennen ze over de hele wereld. Sinds de opkomst in de 17e eeuw, werd het al snel een befaamd product. Dit is vanwege de hoge kwaliteit en de prachtige ontwerpen voor de producten. Iedereen hield ervan (en dat doen mensen nog steeds)! Daarom is het nu ook mogelijk om een Delft tour te volgen door een van de originele aardewerkfabrieken van Delft.

De Delft Tour is een kosteloze tour door de fabriek waar je meer over het product te weten komt. Hiervoor zit je aan het juiste adres bij de aardewerkfabriek ‘De Delftse Pauw’. Deze fabriek bestaat sinds de 17e eeuw en heeft de opkomst toen der tijd zeker gemerkt.

Delft Tour

Na die opkomst zijn ze tot op heden op dezelfde, originele en bijzondere wijze blijven produceren. De Delfts Blauwe aardewerkproducten zijn dus door de tijd heen, altijd authentiek gebleven. Iets wat uniek is gezien het ook de industriële revolutie meegemaakt heeft. De producten worden dan ook met de hand beschilderd met prachtige ontwerpen.

Tijdens de Delft Tour krijg je te zien hoe de producten gemaakt worden. Denk hierbij aan hoe de mooie blauwe kleur bereikt wordt en hoe men dat tot de dag van vandaag beschildert. Het is een exclusieve ervaring om dit mee te mogen maken.

Delfts Blauw aardewerken

Na afloop van de  Delft tour ben je welkom in de fabriekswinkel. Hier vindt je een groot assortiment aan Delfts Blauwe producten. Deze producten komen rechtstreeks vanuit de fabriek de winkel in. Hier krijg je de mogelijkheid om een origineel aardewerkproduct in huis te halen. Indien gewenst kun je deze naar huis laten verzenden, zodat het product niet beschadigen kan bij je bagage!

Informatie & contact

Benieuwd wanneer jij de eerst volgende Delft Tour bijwonen kunt? Lees dan snel verder op de website of bel gerust even voor de mogelijkheden.

Het belang van humanitaire organisaties

Helaas gebeuren er regelmatig rampen in de wereld. Dit kan gaan om natuurrampen maar ook rampen veroorzaakt door de mens zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewapende conflicten. Bij dit soort conflicten wordt vaak vanuit allerlei landen hulp geboden om de mensen te helpen. Dit soort hulp wordt ook wel noodhulp genoemd en wordt door humanitaire organisaties geleverd

Noodhulp

Zoals net al kort werd aangegeven wordt noodhulp geleverd bij natuurrampen. Het primaire doel van noodhulp is het redden van levens en met verminderen van het menselijk lijden. De hulp wordt vooral geleverd in acute noodsituaties zoals een natuurramp. Noodhulp wordt echter ook gegeven aan landen die langdurig in een crisis of oorlog verkeren. Sommige mensen willen nog wel eens noodhulp en ontwikkelingshulp door elkaar halen. Er is echter een duidelijk verschil. Waar noodhulp zich richt op de gevolgen van een ramp, richt ontwikkelingshulp zich op de onderliggende oorzaken van de ramp. Bij ontwikkelingshulp wordt er bijvoorbeeld achterhaald waarom een gebied zich in crisissituatie bevindt en hoe dit opgelost kan worden. Noodhulp levert alleen hulp, zodat de mensen in de crisissituatie niet overlijden en dragelijkere leefomstandigheden hebben.

Nood hulp moet natuurlijk ook gefinancierd worden. Deze financiering komt vanuit verschillende bronnen. De belangrijkste zijn overheden, VN-organisaties, ngo’s, het rode kruis en particuliere donaties. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel geld er jaarlijks naar noodhulp gaat. Dit komt omdat niet alle landen verplicht zijn dit te rapporteren. Wat wel met zekerheid gezegd kan worden is dat het om miljardeng gaat.

Humanitaire organisaties

Er zijn tal van verschillende humanitaire organisaties die noodhulp verlenen. Een van de bekendste voorbeelden in Nederland in het Rode Kruis. Het is erg belangrijk dat dit soort organisaties voldoende financiële middelen hebben en mankracht om te helpen waar dat nodig is. Voor iedereen is het mogelijk om zijn steentje bij te dragen door te doneren of door jezelf op te geven als vrijwilliger.

Vergrijzing in Nederland

In Nederland is sprake van vergrijzing. De komende jaren komen er steeds meer ouderen bij. Het aantal 65-plussers zal naar schatting de komende 30 jaar bijna verdubbelen. Ook dubbele vergrijzing zit eraan te komen. Bij dubbele vergrijzing hebben we het over het aantal mensen van 80 jaar en ouder. Er komen dus steeds meer ouderen bij en er zijn juist minder kinderen, jongeren en volwassenen.

 

Problematisch


Deze vergrijzing is een probleem, aangezien er zo minder werkende mensen zijn die de sociale lasten, zoals gezondheidszorg, kunnen dragen. De toename van het aantal ouderen stijgt juist. Hierdoor is er ook steeds meer vraag naar zorg. Van de 65-plussers heeft 70 procent een chronische ziekte. Regelmatig wordt gezien dat ouderen meer dan één chronische ziekte hebben. Het zorgvolume stijgt zo met ongeveer 4 procent per jaar. Aangezien het aantal werkende mensen dus afneemt, wordt de zorgdruk steeds hoger. Hier moet de komende jaren een oplossing voor worden gevonden.Eenzaamheid onder ouderen

Niet alleen de zorgvraag neemt toe als er sprake is van vergrijzing, ook het aantal eenzame mensen neemt toe. Veel ouderen zijn namelijk eenzaam. De cijfers hiervan zijn schokkend. Bijna een kwart van alle 55-plussers in ons land voelt zich eenzaam. Van deze groep heeft ongeveer 1 op de 5 ouderen maar een keer in de maand een sociaal contact. Dit zijn natuurlijk schokkende cijfers waar echt iets aan moet worden gedaan. Aangezien de vergrijzing ook steeds meer toeneemt, is straks het overgrote deel van de bevolking eenzaam.

Oplossingen

Maar eenzaamheid onder ouderen oplossen? Begin eerst bij je eigen familie en vrienden. Zijn er eenzame ouderen in je omgeving? Ga hier dan regelmatig even langs voor een kopje koffie. Iedereen is druk, maar je kan altijd wel een half uurtje of uurtje in de week vrijmaken om iemand blij te maken. Voor jou is dit een uurtje van je week, voor een eenzame oudere kan dit de hele week goedmaken. Als je een stapje verder wil gaan, kun je je ook aanmelden als vrijwilliger bij bijvoorbeeld het Nationaal Ouderenfonds.

Welk lidwoord gebruik je wanneer?

Het is voor veel buitenlanders die de Nederlandse taal willen leren het lastigste punt van de Nederlandse taal: De lidwoorden. Waar andere talen vaak maar een enkel bepaald lidwoord (the in het Engels), heeft de Nederlandse taal twee bepaalde lidwoorden, namelijk “de” en “het”. Wanneer je de en wanneer je het gebruikt is eigenlijk niet meer dan een kwestie van leren, omdat er haast geen regels aan verbonden zijn.

Het onbepaalde lidwoord “een” is natuurlijk een stuk eenvoudiger: Elk dat “de” of “het” als lidwoord krijgt, kan ook “een” als lidwoord hebben, je veranderd hierdoor echter wel de betekenis van je zin. Je gebruikt “een” wanneer je niet specifiek verwijst naar één specifiek exemplaar, of als je het zelfstandige naamwoord voor het eerst gebruikt in je zin.

Enkele voorbeelden:

  • Ik ga een huis kopen (dit betekent iets anders dan “Ik ga het huis kopen”, je spreek hier over een algemeen huis, en nog niet over een specifiek huis)
  • Ik ga een feest organiseren (idem)

Hoe zit het dan met “De” en “Het”?

De regels voor de lidwoorden De en Het zijn een stuk lastiger. Er zijn een aantal regels waar je vanuit moet gaan, maar daarnaast is het helaas enkel een kwestie van “aanvoelen”.

  • Verkleinwoorden (het meisje, het kastje, het fietsje) hebben altijd het lidwoord “het”.
  • Meervoudsvormen (de meisjes, de kastjes, de fietsjes) hebben altijd het lidwoord “de”.

Helaas gaan we het met de volgende alinea nog wat lastiger maken: Er zijn namelijk ook woorden die zowel “de” als “het” kunnen krijgen.

Veel engelse leenwoorden (alert, cover, gadget), maar ook andere Nederlandse woorden (luipaard, krat) kunnen zowel de als het krijgen. Dan krijg je ook nog het probleem dat sommige woorden andere lidwoorden krijgen in bepaalde dialecten (koffer) en je begint meteen te begrijpen dat mensen die niet zijn opgegroeid met de Nederlandse taal geregeld moeite hebben met de lidwoorden.

Het betalen van een eerlijke prijs voor jouw overnachting

Wanneer je op zoek bent naar een hotel zie je enorm veel verschillende websites voorbij komen. Stuk voor stuk geven ze aan dat ze de laagste prijzen bieden, maar toch zie je weinig verschil tussen de prijzen. Dit heeft een logische oorzaak. Over die oorzaak gaat deze blog. Wanneer je de oorzaak van dit geval weet, snap je waarom je altijd teveel betaalt voor een hotel en wat je daaraan kunt doen.

Hoe werken vergelijkingssites?

Vergelijkingssites zijn geen goede doelen. Voor consumenten zijn deze partijen geheel gratis te gebruiken. Voor bedrijven natuurlijk niet. Vergelijkingssites werken op basis van een vaste voor ingestelde marge. Deze marge kan oplopen tot 40 procent. Op die manier weet je zeker dat je altijd aanwezig bent en duidelijk naar voren komt. Deze marge is dus deel van de prijs. Nu zou je denken: dan biedt het hotel toch gewoon een lagere prijs aan op hun eigen website? Dat is iets wat niet mag. Vergelijkingssites verplichten hotels namelijk om precies dezelfde prijs aan te bieden op hun eigen site als op de vergelijkingssite.

Korting op je overnachting

Door slim om te gaan met deze kennis kun je er wat aan doen. Aangezien je nu weet dat je standaard 40 procent marge betaalt kun je beter eens kijken op de website van het hotel zelf. Deze sites hebben ook niet stilgezeten en kunnen tegenwoordig ook een bookingsmodule aanbieden. Hoewel er geen directe korting gegeven mag worden op een hotel overnachting, mag een hotel wel korting geven op extraatjes. Zo geeft dit hotel in het hartje van Hilversum nu 20 procent korting op het ontbijt.

Fijne vakantie!

Als laatste rest mij alleen nog om je een hele fijne vakantie te wensen en ik hoop dat je iets aan de tips uit deze blog hebt gehad. Fijne vakantie!

NSF certificaat – Smeermiddelen voor de voedselindustrie

Alle levensmiddelen uit de supermarkt komen in de bedrijfskolom minstens één maal in contact met machines. Of het nu om verse producten of kant en klare maaltijden gaat. Hierbij staat de voedselveiligheid bovenaan in het vaandel. Worstcase scenario is dat er in de kant en klare bami-maaltijd, metaaldeeltjes zitten door slijtage van de machine. Smeermiddelen zorgen ervoor dat de machine soepel blijft lopen, niet slijt en langer mee gaat. Het NSF keurmerk zit op smeermiddelen die in deze industrie mee mogen gaan.

NSF certificaat

Alle bedrijven in de bedrijfsketen dienen een NSF certificaat te hebben. Anders mogen zij niet in contact komen met het voedsel. Maar ook de smeermiddelen om de machines mee draaiende te houden moeten NSF gecertificeerd zijn. De NSF waarborgt haar kwaliteit door jaarlijks geplande een onaangekondigde controles uit te voeren. In de voedingsmiddelenindustrie mogen alleen smeermiddelen gebruikt worden op biologische en natuurlijke basis. Mocht het dan voorkomen dat er om de een of andere reden toch smeermiddel in het voedsel terecht komt, dat het dan niet schadelijk is voor de gezondheid. Echter, is het voorkomen natuurlijk beter. Door de speciale formule hecht het smeermiddel zich aan metaal en ijzer. Hierdoor zal het niet spetteren of loslaten van het materiaal.

Voedselveiligheid

Alle NSF gekeurde smeermiddelen voldoen aan de strenge HACCP-normen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. In Nederland zijn bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie wettelijk verplicht om aan deze eisen te voldoen. Op deze manier kunnen voedingsproducenten 100% voedselveiligheid garanderen.

OCD Bardahl

NSF is van oorsprong een Amerikaans keurmerk. OCD Bardahl produceert smeermiddelen voor verschillende doeleinden als: bio producten, glasreparatie, industrie, landbouw, auto’s, fietsen, motors, reiniging, nautisch en uiteraard de voedingsmiddelenindustrie. Maar hierbij draait het niet alleen om smeermiddelen. Ook voor additieven, olien, koelvloeistoffen en persoonlijke reinigingsmiddelen ben je bij OCD Bardahl aan het juiste adres. Wil jij meer weten over de NSF gecertificeerde producten van OCD Bardahl? Neem voor meer informatie contact op.

Trouwen Krimpenerwaard: een originele trouwlocatie!

Hebben jullie trouwplannen? Dan is het niet anders dan na te denken over een trouwlocatie. In welke omgeving willen jullie een trouwlocatie en wat zijn jullie wensen? Dit kan per persoon sterk verschillen. Zijn jullie van plan te trouwen Krimpenerwaard? Dan kunnen wij jullie in dit artikel verder helpen. Hier vind je tips voor het organiseren van de bruiloft en lees je meer over een prachtige locatie voor trouwen Krimpenerwaard.

 

Tips voor het organiseren van een bruiloft

Een goed begin is het halve werk, zorg daarom voor een goede voorbereiding en begin daar op tijd mee. Je kunt beter een aantal weken voor de bruiloft alles geregeld hebben en zelfs tijd over hebben, dan dat je moet stressen. Zorg dat jullie bruiloft persoonlijk blijft. Doe niet wat andere doen, maar doe wat jullie zelf leuk en fijn vinden. Denk ook bij alle dingen na wat je belangrijk vindt en wat prioriteit heeft. Geef meer geld uit aan de belangrijke dingen en minder aan de ‘onbelangrijke’ dingen. Bijvoorbeeld meer geld voor de auto en minder voor de jurk.

Kies een ceremoniemeester waar jullie op kunnen bouwen, want deze moet de planning op de dag zelf volledig in handen nemen. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen belangrijk, maar het allerbelangrijkste is, blijf dicht bij jullie zelf!

 

Trouwen Krimpenerwaard Het Koetshuis

Bij Het Koetshuis kun je geweldig trouwen midden in de Krimpenerwaard. Tussen de weilanden, de rust en een prachtig uitzicht. Bij Het Koetshuis kun je niet alleen een zaal huren, maar is het ook mogelijk om officieel in het huwelijk te treden. De ambtenaar van de burgerlijke stand komt naar de trouwlocatie toe en jullie hoeven verder nergens heen. Als jullie willen is het zelfs mogelijk om de hele dag op dezelfde locatie te blijven. Zijn jullie geïnteresseerd? Neem dan gerust vrijblijvend contact op of neem een kijkje op de website voor aanvullende informatie.

Moeders Informeren Moeders

Heb je net een kindje en voel je je soms nog wat onzeker? Zit je boordevol vragen maar weet je niet aan wie je ze moet stellen? Of ben je alleen en heb je af en toe behoefte aan bevestiging of een complimentje? Dan is er nu een programma voor je waarbij je als nieuwe moeder wordt gekoppelt aan een ervaren moeder. Dit programma heet Moeders Informeren Moeders (MIM).

Wat houdt het in?
Moeders Informeren Moeders is bedoeld voor moeders die bijvoorbeeld voor het eerst moeder zijn of net gescheiden zijn en zich alleen onzeker voelen. De ervaren moeder gaat een keer in de maand op bezoek bij de beginnende moeder om haar te begeleiden. Dit programma duurt ongeveer anderhalf jaar, je hebt voornamelijk in de eerste twee levensjaren van je kindje zoveel vragen. Het is per situatie en wensen verschillend op welke manier er wordt begeleid. Met de ervaren moeder deel en bespreek je alledaagse ervaringen en vragen. Als je je bijvoorbeeld erg onzeker voelt over de opvoeding of als je vol met vragen zit, is de ervaren moeder er om je te ondersteunen, om je tips te geven, om je vragen te beantwoorden en om je een luisterend oor te bieden. Als je net bent gescheiden of net in Nederland bent komen wonen, is het ook erg fijn om een steuntje in de rug te hebben en om regelmatig een complimentje te krijgen over het moederschap.

Tienermoeders
Ook voor tienermoeders is dit een ideaal programma. Als je het televisieprogramma ‘Vier handen op eén buik’ hebt gezien, snap je wat dit programma precies inhoudt. In dit tv-programma gaan bekende moeders een zwangere tienermoeder die het niet op orde heeft begeleiden. Het is heel goed dat de tienermoeders wat terugkoppeling krijgen van ervaren moeders. Ook is dit een goedkopere en plezierigere oplossing dan het bieden van professionele hulp om jonge moeders het juiste pad op te brengen. Niet alleen op het gebied van opvoeden worden de beginnende moeders begeleidt, ook op sociaal vlak is er ondersteuning. De ervaren moeder kan de beginnende moeder meenemen naar een speelgroep waar ook andere beginnende moeders zijn. Op deze manier kun je als onervaren moeder andere moeders leren kennen, wat erg handig is. Zo kunnen ook weer ervaringen worden uitgewisseld en vergroot je je sociaal netwerk. Zeker als je bijvoorbeeld net in Nederland bent komen wonen, is dit erg fijn.

Het is gebleken dat dit programma goede effecten laat zien bij onervaren moeders. Het werkt enorm goed voor de bevordering van de zelfredzaamheid en het vergroot het zelfvertrouwen van beginnende moeders. Ze krijgen een betere grip op hun kindje. Ook verbetert het de participatie van beginnende moeders. Na anderhalf jaar wordt er toegewerkt naar de afsluiting van het programma; namelijk naar een zelfverzekerde moeder die weet waar ze naartoe kan gaan met haar vragen en die heeft geleerd dat bijna alles zelf op te lossen is.

1 2 3 5