Wat is GPS?

GPS is een afkorting voor Global Positioning System en is een satellietgebaseerd radionavigatiesysteem. GPS is ontwikkeld en wordt beheerd door het Ministerie van Defensie van de VS. Met GPS en een Decos cartracker is het mogelijk om ter land, ter zee en in de lucht 24 uur per dag de positie, snelheid en tijd te bepalen, in alle weersomstandigheden over de gehele wereld. De GPS-signalen zijn voor een onbeperkt aantal gebruikers tegelijkertijd beschikbaar en de signalen kunnen zonder kosten door iedereen worden ontvangen.

Hoe werkt GPS?

Iedere GPS-satelliet zendt signalen uit naar bepaalde apparatuur op de aarde. GPS-ontvangers zoals een GPS tracker vangen deze signalen op en zenden zelf geen signalen uit. Hiervoor hebben GPS-ontvangen een vrij zicht in de lucht nodig. Ze kunnen dus alleen in de buitenlucht worden gebruikt en signaalsterkte wordt minder binnen bedekte gebieden, zoals een bos of een hoog bebouwd gebied. De werking van GPS en dus de GPS tracker is afhankelijk van een zeer nauwkeurig tijdreferentiekader, dat mogelijk wordt gemaakt door atoomklokken van het marineobservatorium van de VS. Elke GPS-satelliet heeft atoomklokken aan boord.

GPS maakt gebruik van een satellietnetwerk waarmee mensen met een GPS tracker hun positie kunnen bepalen. Een goed voorbeeld van GPS-technologie is Track en Trace van Cartracker of het TomTom systeem.

TomTom?

TomTom ontwikkelt software die GPS-gegevens en kaartinformatie combineert op een manier die perfect werkt met moderne mobiele apparaten.

Om de positie van het GPS-systeem te kunnen bepalen moet de TomTom of GPS tracker vrij zicht op de lucht hebben. Binnen of een tunnel kan de positie niet bepaald worden. Wanneer het GPS-signaal zwak is, kan de TomTom de huidige positie niet bepalen. De TomTom zal de positie proberen te bepalen aan de hand van de weg waarop het systeem zich bevindt, de snelheid en de richting. Als er geen ontvangst is, wordt de rijweergave in het zwart-wit getoond.

Leuk? post