Zorgtoeslag in Nederland

Met de zorgtoeslag komt de overheid mensen met een laag (midden) inkomen tegemoet in de kosten van hun zorgverzekering. Het is een bijdrage die het voor deze groepen mogelijk maakt om toegang te houden tot betaalbare zorg. Hoeveel zorgtoeslag iemand krijgt, hangt af van een aantal zaken. Onder andere het inkomen en de leefsituatie. Het inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag en ook het eigen vermogen – zoals spaargeld of beleggingen- mag niet te hoog zijn. De zorgtoeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

Het aanvragen en online berekenen van zorgtoeslag kan op de speciale website van de Belastingdienst (Toeslagen.nl). Hulp hierbij kan verkregen worden op belastingkantoren of bij servicetoeslagenpunten.

Een alleenstaande met een wettelijk minimumloon krijgt in 2016 maximaal €998,00 zorgtoeslag. Huishoudens met meerdere personen krijgen in 2016 een maximum zorgtoeslag van €1905.

De voorwaarden voor zorgtoeslag in 2016 zijn:

– Je moet 18 jaar of ouder zijn – de toeslag gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin iemand achttien jaar is geworden.

– Je moet in Nederland een zorgverzekering hebben afgesloten.

– Je inkomen mag niet hoger zijn dan €27.012 – dit bedrag geldt voor alleenstaanden. Huishoudens met meerdere personen mogen gezamenlijk maximaal €33.764 aan inkomen hebben.

– Je moet of Nederlands zijn of hier een verblijfsvergunning hebben.

– Je eigen vermogen mag niet hoger zijn dan €106.941 voor alleenstaanden of €131.378 voor een huishouden met meerdere personen.

Bij veel eigen vermogen krijg je dus geen zorgtoeslag. Het gaat dan om vermogen uit box 3 van de inkomstenbelasting. We hebben het dan bijvoorbeeld over spaargeld of beleggingen, vermogen dat in de eigen woning zit telt niet mee.

Ook wanneer je het buitenland woont, kun je nog steeds zorgtoeslag ontvangen. Je moet dan wel in Nederland werken of er een pensioen of uitkering ontvangen. Het land waar je woont moet bij de EU of de EER horen. Het kan ook om Zwitserland gaan of een ander land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Omdat de hoogte van je zorgtoeslag afhangt van je persoonlijke situatie, moet je de Belastingdienst altijd op de hoogte houden van veranderingen in je persoonlijke situatie. Verandert bijvoorbeeld je inkomen of de samenstelling van je huishouden? Geef deze wijzigingen binnen vier weken door aan de Belastingdienst Toeslagen. Zo voorkom je dat je te weinig toeslag krijgt of dat later ineens blijkt dat je veel moet terugbetalen. Wanneer je een nieuwe zorgverzekering voor 2017 wilt, dan het het slim om deze goed te vergelijken. De basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar gelijk, maar toch zitten er prijsverschillen in.

Hoe ziet de basiszorgverzekering eruit?

De basis zorgverzekering is een verplichte verzekering die iedereen dient af te sluiten. Zowel de premie als de inhoud van het basispakket kan ieder jaar wijzigen en je kunt jezelf verzekeren via een naturapolis of een resitutiepolis. Maar hoe ziet je basis zorgverzekering er eigenlijk uit en welke zorg valt hieronder? Let goed op veranderingen in je zorgverzekering voor het jaar 2017.

Het basispakket van je zorgverzekering

Het aantal verzekeringsmaatschappijen dat een zorgverzekering aanbiedt is divers. Het basispakket is voor iedereen gelijk waarbij er een verschil kan zitten in de wijze waarop de zorg wordt vergoed. Wil je zelf een zorgverlener kiezen dan is een restitutiepolis een goede polis waarbij je de kosten krijgt vergoed voor de arts of zorginstantie naar keuze. Deze polis is doorgaans duurder dan de zogenaamde naturapolis waarbij je een vergoeding krijgt voor gemaakte zorgkosten bij een zorgverlener waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten. Standaard zorgkosten die bij de basis zorgverzekering worden vergoed zijn onder meer:

  • Huisarts
  • Opname en verblijf in ziekenhuis
  • Medicijnen
  • Verloskunde en kraamzorg
  • Kinderen die meeverzekerd zijn hebben tot hun 18e jaar recht op tandheelkundige zorg

De polisvoorwaarden die je van de verzekeraar ontvangt leggen uit welke zorg, behandelingen en medicatie vanuit de zorgverzekering worden vergoed. Jaarlijks kunnen deze voorwaarden veranderen, het is de overheid die bepaalt wat in het basispakket is / wordt opgenomen.

Eigen risico & aanvullende verzekering

Naast de maandelijkse premie is er een verplicht eigen risico van toepassing. Nadat het eigen risico is opgesoupeerd gaat de zorgverzekeraar de kosten betalen. Er zijn verschillende uitzonderingen van toepassing en zo hoort ook een bezoek aan de huisarts niet tot het eigen risico. Soms wordt je geconfronteerd met een eigen bijdrage op sommige medicijnen, een kunstgebit of aangepaste schoenen. Deze kosten worden niet verrekend met het eigen risico. Wil je de basis zorgverzekering uitbreiden dan bieden de diverse verzekeraars uiteenlopende aanvullende verzekeringen aan. Een verzekeringsmaatschappij is verplicht iedereen te accepteren voor een basis zorgverzekering, dit is echter niet het geval als je een aanvullende verzekering af wilt sluiten.